Tyverier

Forbrydere i kø ved retten

Kriminelle tilstår i langt mindre grad deres forbrydelser end de gjorde for få år siden. Samtidig er politiet også begyndt at hive forbryderne i retten hurtigere end tidligere. Det er ledende politifolks forklaring på, at byretterne behandler et støt stigende antal sager med domsmænd ved byretterne, selvom der ikke kan konstateres nogen betydelig vækst i kriminaliteten.

Domsmandsager er de mere alvorlige forbrydelser, der ender i byretterne, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, og fra 1999 til 2003 steg antallet af domsmandssager med 21 procent på landsplan, hvilket svarer til små 2500 flere sager. - Kriminelle tilstår ikke i så høj grad som tidligere, næsten uanset hvordan beviserne står i deres sag, forklarer Poul Bjørnholdt Løhde, der er formand for foreningen af politimestre i Danmark. Og det er en tendens, der gør sig gældende over hele landet. Mens alle typer af straffesager er steget, er antallet af tilståelser ved byretterne faldet med tre procent fra 1999 til 2003. Kriminolog Peter Kruize, der er tilknyttet det juridiske fakultet ved København Universitet, har også bemærket tendensen. - Politiets anklagere fortæller mig historier om kriminelle, der er taget med favnen fuld af tyvekoster, og hvor de kriminelle alligevel nægter sig skyldige, beretter han. - De kriminelle har simpelthen fundet ud af, at de ofte kan slippe billigere, hvis de nægter alt. For så bliver det politiets opgave at bevise, at den kriminelle handling er forsætligt begået. Og det er ikke altid nemt for politiet, forklarer Peter Kruize. Den forklaring kan dog ikke redegøre for hele stigningen i domsmandssager. Derfor mener Poul Bjørnholdt Løhde også, at stigningen i antallet af retssager er en konsekvens af, at forbryderne ikke længere får så lang snor af ordensmagten. - Det kan være et udtryk for, at vi i politiet er mere over forbryderne. Hvis vi for eksempel fanger en indbrudstyv, hvor vi er sikre på, at vi kan få ham dømt for 10 forhold, så gør vi hellere det end at bruge en måned mere på at efterforske samtlige forbrydelser, tyven har begået. Det giver alligevel ofte den samme straf, og på denne måde kommer den kriminelle hurtigere bag tremmer, og vi kan bruge kræfterne på at fange nye forbrydere, forklarer Poul Bjørnholdt Løhde. I de nordjyske byretter føler man sig presset af de mange sager. - Vi er nok ved at have nået et smertepunkt. Vi kan ikke blive ved med at stresse medarbejderne og bede dem om at løbe endnu hurtigere, siger dommer Mogens Pedersen, der er leder af retten i Frederikshavn.