Forbud har god signalværdi

PROSTITUTION:Kære Birgitte Josefsen. Det er prisværdigt, at du i dit indlæg om prostitution (26.4.) viser vilje til at dæmme op for handlen med kvinder. Især i betragtning af, at der de seneste tre år kun er rejst to sigtelser mod bagmænd i dette land. Det anslås at mere end 3000 handlede udenlandske kvinder lever som prostituerede i Danmark lige nu, heraf mange mindreårige. Når du, B.J., i dit indlæg skriver om din personlige holdning til prostitution, ”at det må de direkte involverede selv om”, gør du dig til medskyldig i den ligegyldighed det regerende flertal i dette land har overfor de menneskeskæbner der af forskellige årsager er havnet i prostitution. At have sex er ikke en ligegyldig foreteelse på linie med tandbørstning. At have sex med mange forskellige kunder hver dag sætter sig dybe spor på krop og sjæl og er langt fra ufarligt. Hvis et liv som prostitueret var ufarligt, skulle det vel være fuldt lovligt at supplere lommepengene ved prostitution, fra man er 15 år, som er den seksuelle lavalder. Men det er det ikke, for en tilværelse som prostitueret er farlig, skadelig og kun i de færreste tilfælde et ”frit valg” fra den prostitueredes side. Når man som kvinde - eller mand - bliver prostitueret, er det oftest, fordi man er fattig, har et lavt selvværd, er blevet misbrugt og derfor ikke er i stand til at mærke, hvad der skader og gavner. Derfor er det også så vigtigt, at vi som samfund beskytter den svage part i et prostitutionsforhold, og ansvarliggør den stærke part, nemlig kunden. Ved at oplyse om de skadelige følgevirkninger af prostitution, og ved at gøre det strafbart at købe sig til sex, signalerer vi, at her er noget som vi som samfund tager alvorligt og ikke lader være op til den enkelte. Det er i forvejen forbudt at handle med mennesker. Forbudt at drive alfons-virksomhed. Det er forbudt at have sex med mindreårige prostituerede, og alligevel rejses der ingen sigtelser, og der foretages så godt som ingen efterforskning af disse sager. Politiet siger det selv: de kunne gøre meget mere, men det sker ikke. Hvis man vil gøre noget effektivt, kriminaliserer man køb af sex. Ikke den prostituerede, som har det hårdt nok i forvejen, handlet eller ej, men kunden som altid går fri, og som ikke skal leve med følgerne. Politiet skal have langt mere fokus på problemet, ligesom de sociale myndigheder skal gå langt mere effektivt til værks i forebyggelsen – både hvad angår unge som sælger og som køber sex. Birgitte Josefsen, du skriver, at ”disse problemer skal løses af de instanser og indenfor de rammer, vi allerede har etableret.” Men disse rammer og instanser virker jo ikke. Der er flere og flere prostituerde, flere og flere tvanghandlede, flere og flere mindreårige, og flere og flere annoncer i Ekstra Bladet. Kun antallet af sigtelser er der ikke flere af. Forbud mod køb af sex vil have god signalværdi, skærpe politiets opmærksomhed på problemet, og mindske tilgangen af unge til branchen, som det er set i Sverige. Og forbuddet må hellere end gerne dække hele EU.