Lokalpolitik

Forbud mod at rive Kvægtorvet ned

Naturklagenævnet stopper nedrivning

AALBORG:Kvægtorvet skal blive stående indtil videre. Naturklagenævnet har netop meddelt, at Kvægtorvet ikke må rives ned, sådan som Aalborg Byråds flertal besluttede det på sit møde 2. juni. Nævnet har med en administrativ afgørelse midlertidigt stoppet nedrivningsplanerne, fordi Aalborg Kommune ikke har udarbejdet en lokalplan. Dermed har Kvægtorvets absolutte forkæmpere, ingeniør Poul Kroon samt formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg, Andreas Meier, vundet en lille sejr omend den ikke i første omgang er stor nok til, at den gamle del af Kvægtorvet bevares. Det var dem, der straks sendte klagen til Naturklagenævnet. - Jeg er utrolig glad for den her afgørelse, siger Poul Kroon og Andreas Meier tilføjer: - Det er en lille sejr for demokratiet og en større sejr for byens kulturmiljø. Det er det foreløbigt i hvert fald, siger Andreas Meier i en kommentar. Begrundelsen for at stoppe planerne om nedrivningen er, at Naturklagenævnet mener, at der er sandsynlighed for, at der i følge planloven skal laves en lokalplan for Kvægtorvet. Nævnets formand begrunder det med, at en nedrivning sandsynligvis giver væsentlige ændringer i det bestående miljø. - Der er jo ikke noget afgjort med den her delafgørelse, men den har været nødvendig, fordi vi ikke har kunnet afvise, at der skal en lokalplan til forud for en beslutning om nedrivning af bygningen, siger viceformand i Naturklagenævnet, Mikkel Shaldemose. Han kan ikke præcist sige, hvornår nævnet skal behandle sagen til endelig afgørelse, men det bliver ikke før sommerferien. - Vi har været hurtige med denne delafgørelse, fordi vi skal sikre, at der ikke rives noget ned. Vi vil også være rimelig hurtige med en endelig afgørelse, mener Mikkel Shaldemose. Knapt så optimistisk er teknisk rådmand i Aalborg Kommune, Henrik Thomsen (SF), der har ansvaret for udarbejdelse af lokalplaner. - Det tager vel fire-otte måneder, inden vi får en afgørelse. Dermed forsinkes projektet med Musikkens Hus yderligere. Ifølge planen skulle vi allerede have været i gang med en lokalplan for Musikkens Hus først på året, mener rådmanden. - Og hvis vi skal udarbejde en lokalplan for Kvægtorvet, så er der ekstra forsinkelse. Det tager et år fra start til slut med en lokalplan, mener Henrik Thomsen. Han er ikke begejstret for, at nedrivningsplanerne er stoppet. Henrik Thomsen var blandt flertallet, der stemte for nedrivning af Kvægtorvet. - Vi har diskuteret det her i flere år, vi har haft en offentlighedsfase på fire uger, og alle synspunkter er kommet frem. Jeg kan ikke se, hvad en høringsfase og en lokalplan skal kunne bidrage med. Jeg respekterer selvfølgelig Naturklagenævnets foreløbige afgørelse og respekterer også, at man klager over en afgørelse. Jeg mener blot, at Naturklagenævnets afgørelse kun gælder for den gamle del af Kvægtorvet og ikke for den nyere del, siger rådmanden. Poul Kroon er ikke enig, tværtimod. - Jo længere tid, der går jo bedre, for det kunne jo være, at debatten førte til nye holdninger og synpunkter i byrådet. Og denne afgørelse mener jeg gælder hele Kvægtorvet, mener han. Henrik Thomsen forklarer i øvrigt, at der ikke blev udarbejdet lokalplan, fordi det administrative personale i teknisk forvaltning ikke mente, at det var nødvendigt. - Jeg vil nu tage sagen med til magistratsmøde mandag, hvor vi skal drøfte sagen, siger Henrik Thomsen, der er klar til at give grønt lys for nedrivning af den øvrige del af Kvægtorvet, hvis ellers han får opbakning til det. - Vi skal lige have vores jurister til at se på det, siger han.