Hjørring

Forbud mod genudlejning

Kaj Arend Hansen har fået frem til 15. maj til at udbedre nogen af skaderne

HJØRRING: Én lejlighed i udlejningsejendommen Østergade 18 er ifølge bygningsinspektør Henning Eriksen ikke sundhedsmæssig forsvarlig at bo i, og i en anden kræver han, at der foretages indgreb mod skimmelsvampevækst senest 15. maj, ellers bliver der udstedt påbud mod ejeren, ejendomsmægler Kaj Arend Hansen. Ejeren modtog i går pr. fax resultatet af den besigtigelse, der blev foretaget af Østergade 18 torsdag 24. april. I lejligheden 2. th. konstaterede Henning Eriksen to steder på ydervæggen synlige skimmelsvampeangreb, begge med en størrelse på cirka 20 x 40 centimeter. Derudover var der nogle fugtskjolder i lejligheden, som skyldes manglende ventilation og udluftning. - Jeg har skrevet til bygningsejeren, at han ikke får lov til at udleje lejligheden, før den er blevet godkendt af bygningsmyndighederne. Og det får han ikke, før problemerne med fugt og skimmelsvampe er afhjulpet, siger Henning Eriksen. Der har ikke været foretaget nogen videnskabelig undersøgelse af de svampesporer, som Henning Eriksen har konstateret ved selvsyn, og han ønsker fortsat ikke at gøre brug af embedslægen. - Som jeg ser angrebets omfang, vil en undersøgelse hverken gøre fra eller til. Det gælder bare om at få dem fjernet hurtigst muligt. I henhold til Byggeloven kan Henning Eriksen tjekke alle lejligheder i ejendommen for at se, om der skulle være tilsvarende problemer. Det har han ikke ønsket at gøre. - Jeg har valgt en anden løsning. Vi har en positiv dialog med ejeren, og jeg fornemmer, at han også vil gøre noget ved det. - Nu har du jo konstateret, at der er et værelse, der ikke er "sundhedsmæssigt tilfredsstillende". Kan det ikke tænkes, at der et andet værelse i ejendommen, der ser tilsvarende eller værre ud? - Alt kan tænkes. - Vil det ikke tjene alle parter bedst, hvis man fik ryddet al tvivl af vejen mht. sundhedstilstanden af Østergade 18? - Jeg arbejder kun ud fra det, der ligger på mit bord, og ikke på spekulationer og mistanker. - Kunne man ikke forestille sig, at der ser tilsvarende ud i de andre lejligheder, når du selv skriver i din rapport, at "det vurderes, at hovedparten af ovennævnte skader (skimmelsvampe og fugt, red.) primært skyldes utætte bygningsdele" - altså udefrakommende faktorer? - Det har jeg ikke nogen viden om, men hvis det er tilfældet, så er det ikke lige pludselig kommet. Så har det stået på over en længere periode. - Gør det sagen bedre? - Nej, men så kunne de jo rette henvendelse, hvis de ville have noget gjort, siger Henning Eriksen. Første deadline for Kaj Arend Hansen er 15. maj, hvor skimmelsvampevæksten i lejligheden 1. tv. skal være udbedret. Næste skæringsdato er 15. juni, hvor han skal have repareret utætte ydervægge, gavle og tag på mellembygning. Ligeledes skal han senest 15. juni have gennemgået samtlige lejligheder for skimmelsvamp, eliminere disse og afrapportere om, hvordan angrebet mod skimmelsvamp går, til bygningsmyndigheden. Det har ikke været muligt at træffe Kaj Arend Hansen for en kommentar.