Forbud virker ikke

Socialdemokraterne har 27.9. vedtaget at straffe prostitutionskunder.

Argumentet er, at herved vil man bekæmpe prostitutionens bagmænd, hjælpe de prostituerede, forhindre kvindehandel og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Men hvis det er det, man vil, bruger man det forkerte middel. Hvis man vil ramme prostitutionens bagmænd, skal man gå efter dem, der tjener penge på de prostituerede, og det er ikke kunderne, men de husværter og hotelværter, der udlejer værelser til prostituerede, de restauratører, der driver luderbarer, og de medier, der bringer annoncer for bordeller. Hvis man indførte massive bøder og samtidig fratog ejerne og deres personale retten til at beskæftige sig med værelsesudlejning, hotel- og restaurationsdrift eller medievirksomhed, så ville man meget hurtigt opleve kraftigt fald i bagmandsvirksomheden, ikke mindst, hvis man samtidig indførte klækkelige dusører for tip, der førte afsløring og domfældelse af sådanne bagmænd. Hvis man vil hjælpe de prostituerede ud af prostitutionen, må man gøre sig klart, at mange ikke vil eller kan kæmpe sig ud af prostitutionsmiljøet. Derfor må man kombinere tilbud om hjælp med tvangsmidler i form af at gøre det ulovligt at sælge sex. Hvis man vil bekæmpe den internationale kvindehandel må man indse, at det kan Danmark ikke klare alene. Det er en opgave for FN. Det vi kan gøre, er at gøre forholdene for bagmændene så sure, at de opgiver at sende handlede kvinder til Danmark. Det gør vi dels ved de allerede skitserede indgreb mod de danske bagmænd, dels ved hurtigst muligt at pågribe og udvise de udenlandske prostituerede, der kommer her til landet. Men det kan vi kun, hvis vi forbyder prostitution. Endelig er det noget vrøvl at sige, at forbud mod købesex ligestiller mænd og kvinder. For det første er der både mænd og kvinder, som køber og sælger sex, så der kan højst blive tale om at ligestille de prostituerede mænd og kvinder med deres mandlige og kvindelige kunder. For det andet betyder ligestilling, at man enten straffer både de prostituerede og deres kunder, eller at man ikke straffer nogen af parterne. Vi har altså ligestilling på prostitutionsmarkedet i øjeblikket, og det vil vi også have, hvis vi indfører straf for både kunder og prostituerede. Derimod vil der være tale om forskelsbehandling, hvis vi kun straffer den ene part uden at straffe den anden. Socialdemokraternes beslutning om at straffe prostitutionskunder er således ineffektivt og diskriminerende. Det rammer ikke bagmændene. Det hjælper ikke de prostituerede. Det forhindrer ikke kvindehandel, og det indebærer forskelsbehandling af de prostituerede og deres kunder. Det er med andre ord så tåbeligt, som man overhovedet kan forestille sig, så det skal nok blive gennemført.