Forbudt at tage entré til Hønsehuset

Aftale mellem teaterforening og kulturudvalg skal forhindre konkurrenceforvridning

VRÅ:Vrå Amatørteater må ikke udlåne Hønsehusets teatersal til Lions Club, hvis husets gæster skal betale entré ved indgangen. Lions Club har spurgt om muligheden for at låne teatersalen til kulturelle arrangementer med det formål at tjene penge til Lions Clubs humanitære arbejde. Men teaterforeningen og hermed løverne har fået afslag fra politikerne i kulturudvalget. Lions Club forhørte sig hos Vrå Amatørteaterforening om muligheden for at afvikle foredrag, musikforestillinger og lignende arrangementer i Hønsehuset - og i den forbindelse spurgte Lions Club, hvilke vilkår der i givet fald vil være. Formand for Vrå Amatørteaterforening, Lisbeth Bak, skriver i sin henvendelse til kulturudvalgets politikere, at henvendelsen fra Lions Club har været behandlet på et bestyrelsesmøde i teaterforeningen. - Vi er af den opfattelse, at vi gerne vil imødekomme forespørgslen (fra Lions Club, red.). Ikke mindst af den grund, at amatørteateret har fået pengegaver fra Lions Club, skriver formand Lisbeth Bak. Foreningen ville imidlertidig gerne være sikker på, at arrangementerne kan gennemføres uden at være i uoverensstemmelse med den aftale, der blev indgået mellem Vrå Amatørteater og kulturudvalget i Løkken-Vrå Kommune i februar 2002. I aftalen fremgår det, at lokalerne ikke må benyttes til entregivende arrangementer. Og det er netop denne paragraf, som kulturudvalgets politikere henviser til i deres afvisning. - Der står klart, at huset ikke må benyttes til entregivende arrangementer, siger formand for kulturudvalget Sven Bertelsen, der ikke ser det som en formildende omstændighed, at overskuddet skal gå til humanitære formål. - Det vi siger er, at Hønsehuset ikke må være konkurrenceforvridende. Vi har i byen vores forsamlingshus og den gamle biograf med mere. Derfor står der i aftalen, at huset kun må benyttes til amatørteaterets arrangementer. - Vi har ikke som sådan noget imod, at Lions Club benyttede Hønsehuset - og der kunne måske findes andre aktiviteter, som ikke er entregivende. Her kunne man da helt klart komme i betragtning til at benytte Hønsehuset, tilføjer Sven Bertelsen.