EMNER

Forbudte numre i Cirkus Havblik

Af Hanne og Niels V. Skipper PetersenNejstbrinken 105, Hirtshals PARKERING: Ethvert anstændigt cirkus forsøger fra tid til anden at forny forestillingen. Anderledes forholder det sig desværre med Cirkus Havblik. I andelsboligforeningen af samme navn holder man således dumstædigt fast i de gamle numre, som ellers for længst er begyndt at kede publikum og tillige forekommer myndighederne både livsfarlige og ulovlige. Eksempelvis har Teknisk Forvaltning i Hirtshals Kommune nu endelig fået nok af forestillingen. I et brev dateret 15. december 2004 kan forvaltningen nemlig med henvisning til færdselslovens § 14 og § 28 påpege, at kørsel og parkering i bil ikke må forekomme på stier beregnet for cyklister og fodgængere. En sådan henstilling kan måske nok forekomme almindelige borgere med en rimelig moral og dømmekraft overflødig, men åbenbart ikke medlemmerne og den ene suppleant i bestyrelsen for Havblik. I selskab med et par andre beboere fræser de fortsat ind og ud ad stierne foran andelsboligforeningens bygninger. Dagligt og døgnet rundt. Formentlig af samme grund ser Teknisk Forvaltning sig i samme brev nødsaget til at gøre opmærksom på, at kommunen senere vil vende tilbage til problemet med de parkeringspladser, som flere beboere og bestyrelsesmedlemmer har anlagt i lodret strid med lokalplanen. Alt i alt kan man vel derfor med rimelighed konkludere, at medlemmerne af bestyrelsen og visse beboere i Havblik har en dobbeltmoral så tyk og uspiselig som den risengrød, der for længst er brændt fælt på og har svinet komfuret til. Cirkus Havbliks forestilling trænger kort sagt til fornyelse, men en sådan kommer næppe på tale, før myndighederne for alvor griber ind!