Forbyd alle dyretransporter

Vedrørende dyretransporter til Syditalien. Denne skændighed har længe været praktiseret, fordi vi som medlem af EU godt vil hjælpe Italien med at få udnyttet landets overkapacitet på slagterområdet. En anden grund kan være penge, der jo kan få nogle til at blive kolde og kyniske over for f.eks. dyrs lidelser. Det er egentlig mærkeligt, at landets mange dyreværnsorganisationer ikke har gjort sig helt anderledes synlige. Én grund synes utvivlsomt, at ingen af foreningerne går så vidt i deres godhed for dyrene, at de tager klart afstand fra drabet på dem og fortæringen af dyrenes lig. Vi kan forbyde al transport af levende slagtedyr ud over landets grænser. Der skal være et påbud om, at dyr til aflivning for konsum slagtes på det nærmeste slagteri. Lad os vedtage sådan en lov. Så kan EU skælde ud, men vi står anderledes etisk og moralsk set. Og det tæller vel også? Jeg efterlyser kommentarer. Solveig Wagner Bøgevangen 13, Dronninglund