Forbyd brændeovne

MILJØ:Røgen ligger tungt over by og land. I dag er der arrangeret brændedag, og det beskrives i meget positive vendinger. Man kan sanke brænde i frisk luft og få god motion, billig brænde osv. Hvis man bor i landlige omgivelser uden adgang til kollektiv fjernvarme, er brændeovnsvarme et billigt alternativ til oliefyr, varmepumpe og elvarme - især hvis skorstenen er høj nok og der er langt til nabo. Men: I byområder som Aalborg, hvor vi har landets billigste fjernvarme, skulle det forbydes at have nogen form for afbrænding. Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser og Force Technology står landets brændeovne for ca. 90 pct. af forureningen med giftige tjærestoffer, ca. 60 pct. af den stærkt sundhedsskadelige partikelforurening (fine partikler) og ca. 50 pct. af den ekstremt farlige dioxinforurening. Forureningens proportioner illustreres tydeligt ved, at brændefyring, ifølge Miljøstyrelsen, udgør knap 20 pct. af energiforbruget til boligopvarmning, men hele 93 pct. af partikelforureningen. Brændeovne er derved en af de mest dominerende kilder til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark. Forureningen udledes oven i købet i lav højde i boligområder, hvorved ude - og indeluften i nabolaget ofte forurenes til sundhedsskadelige niveauer. At være nabo til en brændeovn betyder, at du er nødt til at se på skorstensrøgen: Kan du lufte ud i dag? Kan du hænge vasketøj ud? Kan du være i haven? Naboen/fyrbøderen dirigerer din tilværelse. Er det rimeligt? Lovgivningen burde være bedre.