Forbyd forening

Det er nærmest dagligt, at det voldsforherligende og stærkt antidemokratiske parti Hizb ut-Tahrir fører sig frem med de mest vanvittige udmeldinger.

Hvis man så bare kunne grine ad dem, men det skal man bestemt ikke af den pure årsag, at de faktisk har mange støtter hos herboende unge muslimer som anser demokratiet som en fjende af islam. Således har Taimullah Abu Laban, søn af den tidligere imam Ahmad Abu Laban, netop vist hvad hans parti Hizb-ut-Tahrir står for. Han har således fremsat offentlige udtalelser, hvor han opfordrer til drab på jøder og at staten Israel skal udslettes. Taimullah Abu Laban siger direkte i et foredrag på Hizb ut-Tahrirs hjemmeside, khilafah.dk, følgende "Det er kun muslimerne, det er hæren, det er sværdet som jøderne forstår. De forstår ikke andet. Dræb", udtaler han. Også i et andet foredrag siger han: "Jeg vil, imshallah, slutte af med det glædelige budskab fra profeten... Det glædelige budskab om, at jødestaten vil blive bekæmpet af muslimerne og de vil ikke finde nogle steder at flygte hen. Selv stenene vil afsløre, hvor de gemmer sig henne. I kommer til at bekæmpe dem og dræbe dem. Indtil selv stenene vil sige, muslim, dette er en jøde, så kom og dræb ham". Der er mange lignende citater i foredragene. Udtalelserne kan meget vel falde ind under paragraf 136 i straffeloven, der lyder." Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år". Trine Baumbach, adjunkt og ph.d ved Københavns Universitet har udtalt at loven netop omfatter trusler mod bestemte befolkningsgrupper. Rigsadvokaten er netop nu i gang med at undersøge om Hizb ut-Tahrir kan gøres ulovlig og dermed tvangsopløses. Partiet er i forvejen forbudt i en lang række af andre lande bl.a. Tyskland. DF har gentagne gange forsøgt i Folketinget at få Hitz-ut-Tahrir forbudt, men alle andre partier syntes, at de skal have lov at fortsætte deres religiøse vanvid. Men nu fremsætter vi endnu engang forslaget og håber på, at øjnene er ved at åbne sig hos Socialdemokraterne og SF, der jo, hvis de vil, kan sikre et flertal for vort forslag.