Forbyd markedsføring af usundt

Et alvorligt og stigende problem med fedme blandt skolebørn er baggrunden for, at Socialdemokraterne har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget. Forslaget vil forbyde markedsføring af usunde føde- og drikkevarer.

En af de vigtigste årsager til den fedmeepidemi, vi er vidne til i disse år, er, at børn og unge spiser forkert og for fedt. Vi ved også, at de fleste overvægtige teenagere forbliver overvægtige som voksne. Derfor er det vigtigt, at børn tidligt får opbygget sunde og faste kostvaner, og oplever glæde ved at bevæge sig. Indsatsen for at få udbredt kendskabet til sunde kostvaner forstyrres i høj grad af en tiltagende mængde af reklamer for usunde føde- og drikkevarer, som direkte henvender sig til børn under 16 år. Vores beslutningsforslaget skal derfor ses som en håndsrækning til alle forældre, som vil lære deres børn at spise sundt. Skeptikere vil påstå, at børn ikke er modtagelige for reklamers påvirkning. Hvert år bruger industrien 120-130 millioner kr. på reklamer, der skal få vores børn til at spise slik – og naturligvis virker de – ellers ville professionelle erhvervsfolk ikke smide så mange penge ud på det. I mange reklamer forsøger man at sælge den usunde mad som noget sundt: Eksemplet med mælkesnitten, der ligger lige ved siden af mælken er kendt, ligesom alle børn ved, at man får energi som en tiger ved at spise cornflakes. Børn ser i dag mange flere reklamer i fjernsynet end for bare fire år siden, og reklamer målrettet mod børn vises på hele sendefladen, og ikke kun i tiden omkring børneprogrammerne.. Dertil kommer, at mere og mere markedsføring flyttes fra de traditionelle reklamer over til de mere skjulte og uigennemskuelige former som f.eks. på internettet og mobiltelefonen. Det er efter vores mening utroligt vigtigt, at vi regulerer denne gråzone mellem markedsføring, skjult markedsføring, underholdning og oplysning. I andre lande har man indført begrænsede restriktioner. I Norge og Sverige har man indført forbud mod tv-reklamer rettet mod børn. I Danmark er situationen lige nu, at tv-reklamer for slik, softdrinks, snacks o.l. ikke må antyde, at produktet kan erstatte et regulært måltid. Vi synes, vi skal gå videre endnu. Lad os, som Sverige og Norge har gjort det, lave et forbud og samtidigt arbejde for, at der bliver fulgt op med et internationalt samarbejde for at løse problemet, som jo i allerhøjeste grad er grænseoverskridende. Det er et omfattende problem vi står overfor. Derfor skal vores forslag også ses som et af mange værktøjer, der skal i brug for at dæmme op for den kedelige udvikling i folkesundheden vi ser i disse år. I regeringens sundhedspolitiske udspil "Sund hele livet" lægges der op til en øget fokusering på forebyggelse af overvægt, herunder en målrettet indsats i forhold til børn og unge. Vi mener, at vores beslutningsforslag ligger i forlængelse af målsætningen om at motivere børn og unge til at spise sundere og dermed styrke den generelle forebyggelse af overvægt. Et dansk forbud mod reklamer for usunde fødevarer rettet mod børn støttes af en lang række ernæringseksperter, bl.a. fra Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Ernæringsrådet. Et forbud vil beskytte børnene, og vil gøre det lettere for forældrene at tage ansvar for den madmæssige del af opdragelsen, når børnene plager mindre om det usunde. Naturligvis - kunne man næsten sige - var regeringspartierne og DF imod dette forslag. Fra den kant vil man hellere satse på en frivillig indsats fra fødevareindustrien. Det er slet ikke nok, siger vi socialdemokrater. Hvis vi vil forhindre dårligere madvaner i at blive til en livsstil med deraf følgende livsstilssygdomme, må der helt andre midler i brug.