Forbyd rygning og social ulighed vil forsvinde

Tobak er årsag til den store kløft mellem rig og fattig.

Hvis man ved et trylleslag kunne annullere al rygning i Danmark, ville danskernes middellevetid stige drastisk, og halvdelen af den sociale ulighed i sundhed ville forsvinde i løbet af kort tid, skriver Berlingske Tidende. Så voldsom en betydning har mange års laissez-faire holdning til rygning i Danmark, hvor rygeforbud og høje afgifter på tobak har været uglesete ideer indtil for nylig. Den slags hører til i forbuds-Sverige, har et ofte brugt argument lydt. I netop Sverige indførte man rygeforbud i det offentlige rum og rygefri arbejdstid allerede i 1990erne. Også prisen på cigaretter gik op til i underkanten af 40 kr. per pakke. Til gengæld lever gennemsnitssvenskeren i dag tre år længere end gennemsnitsdanskeren, fastslår en folkesundhedsforsker, og danskernes ryge- og drikkevaner forklarer næsten hele forskellen. -Hvis man antog, at man gjorde noget radikalt ved rygning i Danmark, ville vi leve længere, og uligheden ville svinde. Det kan undre, at politikerne ikke tager skridtet fuldt ud mod rygning med højere afgifter på tobak. Ingen går ind for ulighed, men dén ene faktor, som er ansvarlig for næsten halvdelen af problemet, vil man ikke røre ved, siger seniorforsker Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed. Det er især lavindkomstgrupper, der rammes af tobaksrelaterede sygdomme og for tidlig død. Lungekræft dobbelt så udbredt hos de fattige En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viste i efteråret, at lungekræft er dobbelt så udbredt hos den »fattigste« fjerdedel af befolkningen som hos den »rigeste« fjerdedel. Hos førtidspensionisterne får otte gange så mange mænd og fire gange så mange kvinder lungekræft som personer med et arbejde. En ekstrem ulighed, der i langt de fleste tilfælde kan tilskrives rygning, siger seniorforsker, Susanne Oksbjerg Dalton: - At rygning betyder så voldsom en skævvridning er alarmerende. Når man dertil ved, at rygemønstret bliver stadig mere socialt skævt, kan vi efterhånden forudse, at disse kræftformer faktisk bliver sygdomme, der kun rammer en bestemt socialklasse, siger hun.