Gymnasiale uddannelser

Forbyd rygning

Det er mere end fire år siden, at Folketinget vedtog Lov nr. 512 om røgfri miljøer.

Lovens formål og anvendelsesområde kommer til udtryk i kapitel 1, hvor det i § 1 hedder, at "Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning." Lovens anvendelsesområde er bl.a. "institutioner og skoler for børn og unge" plus "øvrige undervisningsinstitutioner". Det ville være en rigtig god idé, om lovens intention om beskyttelse af børn og unge vandt absolut genklang på samtlige gymnasier i Aalborg. Ganske vist findes der en vedtagen lov i Folketinget af 25. juni 2010 om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år, men uanset hvor lidt eller meget butikker anstrenger sig for at overholde denne lov, har den ingen effekt i dagligdagen på gymnasierne. Der ryges bravt i frikvartererne og til fester. Igennem en række år er antallet af rygere i de fleste aldersgrupper faldet, men i aldersgruppen 16 til 19 år tyder meget på, at der intet fald har været, snarere tværtimod. Ud fra en sundhedsmæssig betragtning bør der rettes op på dette, og her har skoler og gymnasier en særlig forpligtelse, og det vil være forkasteligt, hvis de sidder denne overhørig. Hvis jeg holder mig til mit eget arbejdsområde gymnasiet, vil jeg mene, at rektorerne på Aalborgs gymnasier bør lægge sig i selen sammen med deres samarbejdsudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter for at få etableret et forbud mod rygning overhovedet på gymnasiernes matrikel. Det er sikkert nogle elever, nogle lærere og nogle øvrige ansatte, som vil påberåbe sig mindretalsrettigheder og se sig stigmatiseret som rygere endnu en gang, men det findes ikke et eneste sundt og fornuftigt argument for, at rygning finder sted på skolerne og derved medvirker til, at unge kommer i gang med at ryge. Ingen er vist i tvivl om, at rygning alt andet lige er skadeligt for helbredet, og derfor medfører såvel personlige som samfundsmæssige konsekvenser. Hvorfor skal unge ved måske i ubetænksomhed at begynde at ryge lægge grunden til en senere forringet livskvalitet og et kortere liv? Det ville være dejligt, om gymnasierne i Aalborg udviste mod og omtanke og satte en stopper for rygning. På sigt tror jeg, at de vil blive rost for en sådan beslutning.