Planteavl

Forbyd spekulation i fødevarer

Forleden læste jeg en artikel i "Ingeniør-ugebladet" om, at teknologi og infrastruktur i Afrika skal sikre danskere stabile fødevarepriser".

Sludder, inden Afrika får opbygget sin infrastruktur, er vi døde og begravede eller brændt på grund af sult her i vores del af verden. Der var et indslag i tv fra Forbrugerrådet om, hvor uhyggeligt fødevarepriserne er steget. Man lægger det op, som om man er ved at dø af sult, fordi fødevarerne er steget med hele 10 pct.. Økonomisk vækst i Kina og Indien, klimaændringer, tørke og oversvømmelser har ført til fejlslagen høst, mange landes indførsel af eksportstop og biobrændsel angives som årsager. Eksperter foreslår mange forskellige løsninger for at forbedre situationen. Genmodificerede planter, som er tilpasset situationen, kan øge høstudbyttet. Øget produktion og brug af kunstgødning og pesticider kan bidrage til øget udbytte. Åben handel og fjernelse af landbrugsstøtte i industrilandene påstås at kunne afhjælp situationen, så Afrika kan producere mere. Afskaffelse af en velfungerende landbrugsøkonomi hjælper ikke dårligt fungerende landbrug i Afrika eller i Asien. Man har holdt fødevarepriserne kunstigt nede og givet økonomisk kompensation til landmændene. Det har vi så bare betalt via skat, ellers skulle vi have betalt højere priser (og sparet en masse omkostninger til administration). Selv om vi producerer ca. 10-12 ton pr. hektar, mens Afrika og Asien kun er på 1-2 ton, er produktionsprisen højere her på vore breddegrader. Derfor skal der være højre priser eller økonomisk støtte. Den pludselige prisstigning er kun forårsaget af, at fødevarer er blevet til et spekulationsobjekt, før i tiden var det forskellige valutaer, som dækkede disse spekulanters appetit, nu efter euro'en, kaster de sig over andre objekter som olie, stål, cement og fødevarer, som er livsnødvendige vare for alle mennesker. De milliarder dollars, som Mellemøst-sheikerne tilraner sig hver dag, bliver brugt til spekulationer på forskellige børser. Vi betaler blot prisen. Mens vores eksperter finder petitesser for at vise deres ekspertise – uden at ramme hovedårsagen. Det eneste løsning er at forbyde spekulation i livsnødvendige varer som stål, olie, cement og fødevarer. Man har jo forbud mod at handle med truede dyrearter, elfenben og lign, så det er jo ikke en umulig tanke. Men det kræves et "mandfolk" at gennemføre det. Man kan i FN"s regi indføre stop for spekulation i livsnødvendige varer på alle verdens børser. Ellers må man sætte en højeste pris, som må handles til. Alle verdens lande må have visse stødpudelagre, som kan sættes ind, ligesom nationalbanker har mulighed for at gribe ind ved valutakurs svingninger. Man kan også indføre mulighed for at suspendere handel med livsnødvendige varer, hvis prisen når visse højder. Børser suspenderer jo ofte handel med firmaaktier, hvis der er uregelmæssigheder. Her drejer det sig om hele klodens og menneskenes eksistens. Dermed holdes priserne i ave, sammen med en indsats for at begrænse spild, kan alle brødfødes med den eksisterende produktion. Således vil der være tid til at oparbejde og afprøve forskellige forbedringer til dyrkning af fødevarer, biobrændsel mv. Dhamu Chodavarapu er født og opvokset i Indien. Kom til Danmark i 1964. Dansk gift. Engageret i samfundsdebatten, særlig interesse for politik og historie i Danmark og den store verden. E-mail: dhamugaru@gmail.com.