Ford-grund bliver til nyt center

Robert Hansen A/S i Skagen moderniserer i stor stil

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Al­le­re­de i den­ne uge bli­ver den gam­le ser­vice­sta­tion re­vet ned, og i den nær­mes­te frem­tid bli­ver også grun­den ren­set op ef­ter for­ure­ning i for­bin­del­se med ben­zin­salg.foto: Bent jakobsen

SKAGEN:Robert Hansen A/S i Skagen vil i den kommende tid gennemgå en større modernisering, så Ford-forretningen fuldt ud kan leve op til de nye europæiske standarder og dermed fortsætte som Ford-forhandler. Det vil også samtidig betyde en kraftig forskønnelse af den cirka 30 år gamle Ford-grund. Samtidig vil det betyde mellem 15 og 20 nye arbejdspladser i Skagen. Planerne betyder nemlig også, at der på grunden bliver plads til et nyt byggemarked, Jem og Fix, på cirka 1000 kvadratmeter ud til Nordsøvej samt et byggefelt ud mod Kattegatvej med plads til en bygning på cirka 840 kvadratmeter, som der endnu ikke er taget stilling til, hvad der skal bruges til. Samlet vil det komme til at hedde Skagen Center Syd ApS. - For at få økonomi i det hele har vi valgt at sælge det hele til arkitektgruppen Eriksen i Århus, der også har bygget lignende centre andre steder i landet, og vi lejer så det, som vi skal bruge, altså en helt moderne Ford-forretning med dertil hørende showroom og værksted med ny vaskehal integreret i samme bygning, fortæller Tommy Hansen, der i 1990 overtog Robert Hansen A/S efter sin far. Siden er også Børge Sørensen kommet med som ejer, så de nu sammen tegner firmaet. Allerede i denne uge bliver den gamle servicestation revet ned, og i den nærmeste fremtid bliver også grunden renset op efter forurening i forbindelse med benzinsalg. - Vi er kommet med i den såkaldte oprydningspulje, og samtidig skal den over 30 år gamle plads så også gøres i stand. Det hele trænger til en kærlig hånd. Samlet taler vi om cirka 9.500 kvadratmeter, der nu bliver kraftigt forskønnet. Der bliver lagt nye sten, der bliver plantet træer, og der bliver anlagt en ny parkeringsplads, som også vil kunne bruges af de andre forretninger i området, fortæller Tommy Hansen. Den nuværende bilforretning bliver også udvendigt renoveret med blandt andet nye vinduer og døre, og den gamle og de nye bygninger på pladsen bliver afstemt efter hinanden, så de kommer til at udgøre et flot samlet hele. - Vi vil i Robert Hansen A/S fortsat beskæftige cirka 10 personer, men når det hele er på plads med nye forretninger, vil det altså medføre mellem 15 og 20 arbejdspladser i området, fastslår Tommy Hansen, der forudser en del byggerod i den kommende tid, men ikke mere end at Ford-forretningen satser på at holde åbent under hele processen. - Vores bygning er lovet færdig til jul, og det er planen, at den nye Jem og Fix skal være færdig til februar 2007, fortæller Tommy Hansen.