Fordækte kort i åben kommune

SF kritiserer det hemmelighedsstemplede sparekatalog

EMNER 18. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Det store debatemne under budgetbehandlingen var uden sidestykke det sparekatalog, som embedsmændene har udarbejdet. Sparekataloget er en oplistning af sparemuligheder og deres konsekvenser. Men det var for så vidt ikke værktøjet i sig selv, der fødte debatten. Det var det forhold, at sparekataloget ikke var blevet lagt ud til offentligheden. Paul Rode Andersen hæftede sig ikke uventet ved denne besynderlige form for hemmelighedskræmmeri, som han ikke mente tjente Erik Sørensen til ære. - Jeg troede vi havde en åben kommune med offentlighed i forvaltningen. Men jeg kan forstå, at vi i denne sag spiller med fordækte kort, sagde Paul Rode Andersen. Erik Sørensen gav i sit modsvar udtryk for, at en offentliggørelse af sparekataloget ville skabe unødig bekymring. - Der er mange ting, der er politisk uspiselige i sparekataloget. Men det er omvendt vigtigt, at vi får konsekvensberegninger på alle tænkelige besparelser. Derfor er kataloget kun et internt arbejdspapir og derfor skal det ikke offentliggøres, sagde Erik Sørensen. På opfordring fra Knud Wilson, DF, fremsatte Paul Rode Andersen forslag om at få sparekataloget offentliggjort. Forslaget faldt, idet kun han og partifælle Jette Toft forbrødret med Knud Wilson stemte for forslaget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...