Frederikshavn

”Fordærvet” vand i hanerne

FREDERIKSHAVN:Føj. Vandet, der kom ud af hanen en lørdag i oktober lugtede som plante- eller insektgift. Men der var ingen af delene i vandet. Forureningen skyldtes naturligt forekommende bakterier og var helt ufarlig. Men den afslørede kommunalt sløseri. Det ildelugtende vand stammede fra en boring, som utilsigtet var koblet ud i måneder. Og da den blev koblet til igen, blev det ”gamle” vand sendt direkte ud til forbrugerne uden gennemskylning af boringen. Det er stadig uopklaret, hvordan de næringsstoffer, som fik bakterierne til at blomstre op, trængte ind i vandboringen.