Fordel af droppe 10. klasse i Saltum

For dyrt at oprette klasse med få elever - opbakning til løsning i Kaas

SALTUM/KAAS: Hvis eleverne i 10. klasse skal have mest ud af undervisningen, skal der kun være ét 10. klasse-tilbud i kommunen. Det mener skoleinspektør Susanne Madsen, Jetsmark Centralskole, og formanden for skolebestyrelsen ved Saltum Centralskole, Agnethe Christiansen. Børne- og kulturudvalget har sendt forslaget om kun at oprette 10. klasser på Jetsmark Centralskole til høring i skolebestyrelserne. I det indeværende skoleår er der kun oprettet 10. klasser i Kaas, og sådan bliver det også i næste skoleår fra august, fordi der ikke er tilstrækkeligt mange elever på Saltum Centralskole til at oprette en klasse. Men er der flertal for børne- og kulturudvalgets forslag, betyder det, at der fra 2004 kun gives ét tilbud til eleverne, uanset hvor mange 9. klasseelever på Saltum Centralskole, der ønsker at komme i 10. klasse. Den løsning er Agnethe Christiansen godt tilfreds med, selv om det er Saltum Centralskole, der ikke længere kan tilbyde 10. klasse. - Det faglige tilbud bliver bedre ved at samle eleverne, og det vil være en udfordring for eleverne at være sammen med andre elever, de ikke har gået i skole med før, siger Agnethe Christiansen, der slår fast, at hun udtaler sig på egne vegne, da skolebestyrelsen endnu ikke har drøftet emnet. Hovedargumentet for at samle eleverne er, at et større elevgrundlag sikrer, at eleverne kan tilbydes flere fag. Det er for dyrt at oprette en 10. klasse med forholdsvis få elever i Saltum. Hvis man alligevel etablerer en klasse, går det ud over de andre elever. Ifølge skoleinspektør Susanne Madsen, Jetsmark Centralskole, er mulighederne for at give eleverne et godt fagligt tilbud større, hvis antallet af elever i 10. klasse stiger. - Vi har en række valgfag, som vi skal tilbyde, og det er meget dyrt, hvis der ikke er elever nok. Vi kan styrke fagligheden i 10. klasse, hvis der er flere elever, og vi kan opbygge et team omkring 10. klasse, siger hun. Skolen tilbyder allerede nu mange valgfag, men det kan altså blive endnu bedre, og skolen vil også gerne oprette forskellige temalinier. Det er blandt andet sket i idræt, hvor elever for eksempel har deltaget i kanoture og har haft golf på skemaet. - Det er en god ide at samle 10. klasseeleverne i en lille kommune. Og 10 klasse er ikke et spildår. Vi oplever, at elever blomstrer op og modnes helt utroligt. Det gør dem klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, siger Susanne Madsen.

Forsiden