Lokalpolitik

Fordel at flytte statsvirksomhed til Aalborg

NORDJYLLAND:Staten kan spare penge og får lettere ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, hvis Kort- og Matrikelstyrelsen flyttes fra København til Aalborg. Det viser en analyse udarbejdet af COWI for det jysk-fynske erhvervssamarbejde. - Analysen dokumenterer jo sort på hvidt, hvad vi har sagt i flere år. Jeg synes efterhånden det er svært at finde argumenter imod at flytte Kort- og Matrikelstyrelsen til Aalborg. Det handler udelukkende om politisk vilje i Folketinget, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Ifølge analysen kan staten årligt spare op til 16 millioner kroner årligt ved at flytte styrelsen til Aalborg. Besparelsens afhænger af huslejen og en eventuel reduktion af personalet. Flytteudgifterne på ialt 28 millioner kroner vil således i bedste fald være tjent ind i løbet af blot to år. Dertil kommer, at COWI vurderer at Kort- og Matrikelstyrelsen vil få lettere ved at rekruttere kvalificeret personale, da Aalborg Universitet er det eneste sted i landet, hvor der uddannes landinspektører. Universitetet uddanner også en stor del af landets civilingeniører. I det hele taget er der ifølge COWI ikke de store problemer med at rekruttere den rette arbejdskraft i universitetsbyen. Den eneste ulempe, som COWI kan få øje på ved at flytte styrelsen til Aalborg, er at det kan gå ud over samspillet med centraladministrationen og erhvervs- og brancheorganisationer, som har adresse i København. Men det vil efter COWIs opfattelse opvejes af, at styrelsen får nye forbindelser med det lokale erhvervsliv samt forsknings-, udviklings- og uddannelsesmiljøet i Aalborg. - Jeg vil bringe det på bane ved mødet i amtets økonomiudvalg mandag med henblik på, at vi henvender os til staten for at få truffet en beslutning om flytning af Kort- og Matrikelstyrelsen. I sidste ende er det jo regeringens afgørelse, siger Orla Hav. En flytning vil indebære, hvad der svarer til 275 nye fuldtidsjob i Aalborg. Selv nordjyske folketingsmedlemmer - på tværs af partierne - er forbeholdne overfor at flytte så mange statsjob fra København til Aalborg. Blandt de forbeholdne er Marianne Jelved (R), som på et møde forleden på NORDJYSKE påpegede, at det vil betyde en voldsom omvæltning for rigtig mange familier. - Men det er vel ikke anderledes end de mange ansatte i amterne, som nu tvinges til tage job i et andet geografisk område på grund af strukturreformen. Tænk blot på den synergieffekt for Nordjylland, der ville ligge i at flytte Kort- og Matrikelstyrelsen hertil, siger Orla Hav. Han mener, at der kan tages rimeligt hensyn til personalet i København ved at flytningen til Aalborg sker gradvis. COWI har også analyseret fordele og ulemper ved at flytte andre statsinstitutioner fra København til Foulum, Århus, Herning, Fredericia, Esbjerg, Tønder og Svendborg. I de fleste tilfælde er der penge at spare. Men en flytning af Forskningsafdelingen for Vind til Herning og Kort- og Matrikelstyrelsen til Aalborg er de flytninger, der giver den største synergieffekt.