Fordel at stå udenfor

EURO:De danske fordele ved at stå uden for euroen understreges gang på gang i denne tid. Euroen har været med til at skabe forudsætningerne for de økonomiske kriser, vi ser i en række sydeuropæiske lande. De betaler nu prisen for at have samme valuta som lande, der har en langt stærkere økonomi. At Tyskland og Grækenland skulle have samme valuta, har altid været en dødfødt idé. Euroen har været til stor fordel for Tysklands konkurrenceevne, men har svækket en række andre eurolandes konkurrenceevne. Derfor ville en kontrolleret afvikling af euroen være den mest fornuftige løsning. Eventuelt kunne man i en overgangsperiode dele eurolandene op i flere mindre grupper med en forskellig kurs. Det ville give de enkelte lande mulighed for at tilpasse deres kurs landenes reelle økonomiske situation. Danmark er ikke med i euroen, men vores konkurrenceevne svækkes af, at vi har valgt at binde kronen til euroen. Dette har svækket den danske konkurrenceevne i forhold til England, Sverige og Norge, som har valgt at lade deres kurs flyde frit. Også i forhold til Tyskland medvirker fastkurspolitikken til at svække den danske konkurrenceevne. Derfor vil det være sund fornuft at gøre som svenskerne og lade kronen flyde frit. Dette forudsætter formodentlig en udtræden af europluspagten. Men det har så den yderligere fordel, at det vil øge vores muligheder for selv at bestemme, hvilken økonomisk politik der skal føres i Danmark. De sidste rester af disse muligheder solgte partierne fra Venstre til SF, da vi gik med ind i europluspagten, men det er heldigvis meget nemmere at komme ud af denne pagt end at bryde ud af euroen. Så også når det handler om at sikre vores demokratiske ret til selv at bestemme, hvilken økonomisk politik vi skal føre i Danmark, er det en fordel at stå uden for euroen.