Lokalpolitik

Fordel idrætsstøtten retfærdigt

SPARETIDER:Fjerritslev kommune er i fuld gang med at få budget 2003 til at balancere, og det er en svær øvelse. Derfor er det meget vigtigt, at de midlerne fordeles på en retfærdig måde, og ikke med en tanke om, at de der har meget, skal mere gives. Kommunalbestyrelsen har i sin visdom fundet ud af, at støtten til idrætsarbejdet kan beskæres med ca. 200.000 kr.. Det er jo nemt at beskære idrætsstøtten, idet en stor del af støtten er en frivillig ordning (Fjerritslev-ordningen). Kommunen satser hermed på, at de frivillige, ulønnede ledere vil knokle videre, og selvfølgelig skaffe de manglende kroner. Man har samtidig - og det kommer nok som en overraskelse for mange - besluttet at nedsætte det kommunale tilskud til Han Herred Fritidscenter med 200.000 kroner. Men det betyder ikke, at ledelsen og bestyrelsen skal sove uroligt for at spekulere på, hvordan det skal gå. Kommunalbestyrelsen har opdaget, at fritidscenteret har en meget god økonomi. Der har stort set været overskud i de sidste mange år, bortset fra år 2000, så derfor mener man, at tilskuddet kan nedsættes med nævnte beløb, idet man går ud fra, at regnskab 2003 vil balancere. Det er nu så heldigt, at de årlige afskrivninger/afdrag i 2003 vil være ca. 200.000 kr. mindre, idet et banklån indfries først på året. Så ledelse og bestyrelse kan fortsat leve en ubekymret tilværelse, det skal nok gå! Regnskab 2003 vil ved uændret drift stadig vise et overskud på ca. 200.000 kroner. Jeg vil derfor foreslå, at Fjerritslev Kommune nedsætter sit tilskud til Han Herred Fritidscenter med 400.000 kroner i år 2003 og friholder idrætten for besparelsen på 200.000 kroner. Jeg er overbevist om, at den beslutning vil glæde mange frivillige idrætsledere og mange vælgere, og så kan kommunalbestyrelsen se bort fra nogle drøje hug. De 17 vise mænd skal samtidig være opmærksom på, i disse svære tider, at gennemgang af udgifterne vil åbne mulighed for yderligere nedsættelse af det kommunale tilskud. Der er ikke mange dele af den kommunale sektor, der får ca. 2.200.000 kr. i tilskud, der ikke for længst har fået udgifterne gået igennem med en tættekam. Jeg er sikker på at budget 2004 kommer til at give nye og endnu værre hovedbrud. Andre tal til eftertanke: Et tilskud til Han Herred Fritidscenter og de to andre haller og kommunal leje af samme (skoler m.v) ser således ud: Han Herred Fritidscenter år 2001 ca 2.170.000 kr. årligt, Thorup Klim Hallen år 2001 ca. 336.100 kr. , Trekroner Hallen år 2001 453.800 kr. (incl. landsbyordningen). Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at Han Herred Fritidscenter ALDRIG selv har betalt ydelserne til kreditforeningen i de to idrætshaller. De ydelser er blevet betalt af Fjerritslev kommune og lånene indfriet før år 2000. De to andre haller betaler selv ydelserne til kreditforeningen. Også på dette område er der forskel i Fjerritslev Kommune. Jeg er overbevist om, at bestyrelsen i Han Herred Fritidscenter vil se positivt på den ændring af den kommunale besparelse, idet flertallet er valgt af idrætten, og to af de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer (Leif Nielsen og Ulla Hornum) har deres rod i idrætten. Så kære kommunalbestyrelsesmedlemmer: Lad nu lægmands vurdering få indflydelse. Fordel midlerne retfærdigt, også til idrætten.