Børnepasning

Fordele og ulemper

Set fra børnenes og forældrenes side er en af fordelene ved privat pasning, at afleverings- og afhentnings-tidspunkter kan aftales mere individuelt end i en institution. En af ulemperne er, at der ikke nødvendigvis - som i den kommunale dagpleje - er sikret alternativ pasning ved sygdom, ferie osv. hos de, der passer børnene. Hvis regeringens forslag vedtages, vil omkring 100 kommuner skulle forhøje tilskuddet til privat pasning med tilsammen seks mio. kr. sammenlignet med i dag. Det vil fortsat være sådan, at kommunens tilskud højst kan udgøre 70 procent af, hvad den private pasning koster forældrene. De skal - ligesom forældre, der anvender et offentligt tilbud - selv betale 30 procent af udgifterne til børnepasningen.