Betalingsmidler

Fordele ved euroen

De økonomiske vismænds offentliggjorte rapport om dansk økonomi nævner, at der på kort sigt er en fordel ved euroen, og spørgsmålet om Danmark skal erstatte kronen med euroen, spiller til stadighed en vigtig rolle i den offentlige debat.

Jeg vil prøve at beskrive fem udvalgte emner, der fortæller mig, at det er en fordel at indføre euroen i dette land. For det første mener jeg ikke, det er vigtigt, at Danmarks Nationalbank sætter sin egen rente, da vi følger den Europæiske Centralbanks rentesats tæt, hvilke betyder, at Danmarks pengepolitik følger Den Europæiske Centralbank til punkt og prikke, og skal landet have reel indflydelse på pengepolitikken er det nødvendigt, at landet bliver repræsenteret i Centralbanken. For det andet mener jeg ikke, det er vigtigt at beholde kronen som et nationalt symbol, og jeg opfatter ikke den danske krone som et tegn på politisk og kulturel afhængighed. For det tredje er det min opfattelse, at dansk eksport vil have stor gavn af at indføre euroen, idet dansk erhvervsliv vil have stor gavn af, at valutaen i de lande de handler med holder sig stabil, og gør det dermed nemmere for virksomhederne at planlægge langsigtet. For det fjerde kan man bekymre sig for, om kronen kan klare sig i fremtiden på det globale valutamarked. Derfor ser jeg det som en fordel, at kronen er bundet til euroen, der dermed beskytter kronen mod valutaspekulation og værdimæssige udsving. Og endelig for det femte er det min opfattelse, at vi som forbrugere vil have gavn af at indføre euroen, selv om der er mange der frygtet højere priser, men de få prisstigninger der har været i de lande, der har euro, skyldes dog ikke så meget euroen, som de forretningsdrivende i landene. Euroen har som sin vigtigste målsætning at holde inflationen nede og dermed undgå store prisstigninger. Er du enig i de nævnte punkter, så skal jeg opfordre til, at du stemmer ja til at indføre euroen.