Velgørenhed

Fordeling af penge skaber splid

De frivllige organisationer er dybt uenige om, hvem der skal sidde på pengene i den nye kommune

NY FREDERIKSHAVN: De frivillige organisationer i Ny Frederikshavn kommune har meget forskellige opfattelser af hvem, der skal stå for at fordele pengene efter nytår. Et forslag til en ny frivillighedspolitik skal i dag behandles i Ny Frederikshavn Kommunes socialudvalg. Her skal det blandt andet diskuteres, om kommunen skal oprette et §17, 4 udvalg, hvor politikere og repræsentanter for de frivillige foreninger i fællesskab deler penge ud til det frivillige arbejde. Formanden for Sæby Frivilligråd, Jørgen Madsen, ser gerne at Sæby-modellen fortsætter i Ny Frederikshavn Kommune. I Sæby er det nemlig allerede nu politikere og valgte repræsentanter for de frivillige organisationer, der uddeler de såkaldte § 115 midler mellem de frivillige organisationer. Ikke taget stilling - Det er jo os ude i lokalsamfundene, der ved, hvad der foregår. Det bliver svært for politikerne at have indgående kendskab til alle de frivillige foreninger, og derfor mener jeg, vi er bedst tjent med at have medbestemmelse, forklarer Jørgen Madsen - Det har fungeret rigtig godt, men Sæby Kommune er jo også en mindre kommune, siger byrådsmedlem i Sæby Birgit Hansen (S), som selv sad med i udvalget, der uddelte pengene i Sæby. Men hun mener dog ikke, at det nødvendigvis også er den bedste løsning for en stor kommune som Ny Frederikshavn. - I den socialdemokratiske gruppe har vi ikke taget stilling endnu, da vi vil vente til forslaget er blevet diskuteret i socialudvalget, siger hun. Problemet er, at der kan opstå gensidig mistanke mellem de forskellige foreninger, når de selv er med til at behandle konkrete ansøgninger, og det, kan Jørgen Madsen godt se er, problematisk, men han mener ikke, det er noget reelt problem. Demokrati - Medlemmerne bliver jo demokratisk valgt af alle de frivillige foreninger. Det er jo ikke anderledes end Folketinget, siger han. Jørgen Madsen havde den opfattelse, at de frivillige i de tre gamle kommuner var blevet lovet et møde med borgmesteren for at forklare deres synspunkter, men det blev aldrig til noget. - Jeg husker ikke, at jeg havde lovet dem et møde, men jeg er af den opfattelse, at alle synspunkter er kommet frem under høringen. Nu er det så op til Socialudvalget at finde en passende løsning, siger borgmester Erik Sørensen (S). Han har dog den klare opfattelse, at et §17,4 udvalg vil være uhensigtsmæssigt i en så stor kommune. Samme opfattelse har Frederikshavn Frivilligråd givet udtryk for i et høringssvar, mens der er lidt mere delte meninger i Skagen, hvor de frivillige foreninger ikke er organiseret i et samråd. Den største del af de i alt 22 høringssvar er dog negative overfor et § 17,4 udvalg. I sidste ende bliver det op til Sammenlægningsudvalget, at afgøre hvad der skal ske.