Fordeling er reelt en fyring

FREDERIKSHAVN:En aftale om arbejdsfordeling i en periode har reelt virkning som en opsigelse. Som reglerne er, risikerer arbejdsgiveren, at hele hans stab af måske højt specialiserede medarbejdere forsvinder til andre virksomheder, fordi der i en fordelingsperiode ses bort fra opsigelsesvarslet. - I princippet er folk på fordeling til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan sendes ud til andre virksomheder, der samtidig efterspørger arbejdskraft. Afviser man at tage andet arbejde, får vedkommende tre ugers karantæne uden dagpenge, påpeger formanden for Dansk Metal i Frederikshavn, Jørn Larsen. - Hvis værftet i Skagen lige stod og manglede 200 mand, kunne de løbe med dem alle sammen, og kan værftet beskæftige dem i måske to måneder, er de reelt ude af den tidligere arbejdsplads, påpeger Jørn Larsen. Reglerne siger også, at når en medarbejder, der har været ansat mere end fire uger, bliver fyret, skal virksomheden betale de to første ledighedsdage, de såkaldte G-dage. - Det skal ikke være gratis at have en vis snor i medarbejderne, som en arbejdsdeling trods alt giver. Omvendt vil det jo være væsentligt dyrere for virksomheden, hvis den skulle betale den fulde løn, eller at skulle fyre alle i en periode med arbejdsmangel, siger Jørn Larsen. Han opridser samtidig fra Metal-overenskomsten, at arbejdsdelingen kan aftales ved lokal forhandling, men at der er tre ugers opsættende virkning, hvis der ikke er enighed om den forbigående arbejdsmangel. - Samtidig kan der maksimalt aftales 13 ugers arbejdsfordeling inden for et år for den enkelte. De 13 uger kan opdeles i flere perioder, men mindst for fire sammenhængende uger. For en fire-ugers periode betyder det betaling af G-dage svarende til 74 timer Og hvis nogen tages af en fordeling, som der er sket ved den seks ugers lokalt indgåede aftale på Orskov, så tæller de seks uger alligevel med som brugt i det 13 ugers regnskab.