Retspleje

Fordeling glemt?

MAGT:Mon ikke flere politikere trænger til at genopfriske deres børnelærdom om, hvordan magtfordelingen er i Danmark? Her bruger vi tredelingen, hvor politikerne laver lovene, ministrene med deres embedsmænd administrerer og domstolene dømmer dem, der overtræder disse love. Enhver anklaget har ret til en forsvarer, og enhver er at regne for uskyldig, indtil vedkommende er dømt. Flere politikere, med den forhenværende justitsminister i spidsen, har desværre i den senere tid uretmæssigt optrådt som selvbestaltede dommere og på forhånd både anklaget og dømt mennesker, som er under mistanke for overtrædelse af loven. Om en mistanke er stærk nok til, at den anklagede kan dømmes på indicier, skal ikke afgøres af politiet, folketingspolitikere eller ministre, men alene af dommere - dette gælder også, når det drejer sig om den meget omtalte tuneser - hvorfor har politikerne ikke tiltro til landets dommere?