Turisme

Fordeling svær nød at knække

LET-udvalget vil prøve at fordele tilskud retfærdigt

Løkken turistforening servicerer mange turister på deres turistbureauArkivfoto: Bente Poder

Løkken turistforening servicerer mange turister på deres turistbureauArkivfoto: Bente Poder

HJØRRING:Den nuværende kommunale støtte til turistforeningers turistservice skal laves om, fordi fordelingen ikke er retfærdig. Men udvalgsformand Knud Rødbro (UP), LET-udvalget forudser at det ikke bliver en let opgave at lave en ny fordeling af de godt 2 mio. kr., som støtten har udgjort siden kommunesammenlægningen. – Det er svært at få fordelt pengene anderledes uden at nogle bliver utilfredse. Vi har kun den samme pulje som vi hele tiden har haft, udtaler Knud Rødbro. Højden af de kommunale tilskud er ført uændret videre fra de gamle kommuner, dog med en pristalsregulering, hvor Løkken Turistforening får det højeste beløb med omkring 750.000 kr. årligt, mens Tversted Borger- og Turistforening ikke får en krone til det samme arbejde med at drive et turistbureau. Til gengæld har de forskellige forudsætninger for at skaffe sig indtægter fra andre aktiviteter. Således er turistbureauet i Tversted den største aktør i lokalområdet med udlejning af feriehuset, mens konkurrencen på det markedet er betydelig større i Løkken. – Jeg kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre at lave en retfærdig fordeling. Derfor vil vi have møde med turistforeningsformændene for at finde en løsning, siger Knud Rødbro. Diskussionen om tilskuddene hænger nøje sammen med, at Hjørring Kommune er på vej til at lave resultatkontrakter med hver enkelt turistforening. I kontrakterne skal der blandt andet stå hvilke opgaver og ydelser, der skal løses for tilskuddet. Administrationen har lavet et forslag til kriterier, som i sidste uge blev drøftet med turistcheferne. Forslaget skal herefter yderligere bearbejdes, og på mødet i mandags besluttede LET-udvalget, at forslag til resultatkontrakter for 2009 skal ligge klar til udvalgsmødet 25. august. Der er i alt afsat 2,4 mio. kr. til turisme, for udover at fem lokale turistforeninger, herunder Sindal Udviklingscenter, driver turistbureau, så skal der også være penge til turistinformation i Hjørring by.