Fordelingen af opgaver mellem byrådets udvalg til revision

Lokalpolitik 28. december 2007 05:00

Er noget gøre mere hensigtsmæssigt med en ændring så skal det ske, siger viceborgmester THISTED: Allerede da fordelingen af ansvarsområder mellem de nuværende stående udvalg i byrådet blev lagt fast, stod det klart, at tingene kunne ændres, hvis de praktiske erfaringer talte for det. Politikerne i Thisted Byråd har fordelt pladserne i fem stående udvalg mellem sig. Det er foruden økonomiudvalget et udvalg for miljø- og teknik, omsorgsudvalget, social- og sundhedsudvalget samt udvalget for børn, familie og kultur. - I forbindelse med budgetlægningen for 2008 var der enighed om, at vi i løbet af 2008 ser nærmere på den nuværende udvalgsstruktur med henblik på, at vi kan være klar med eventuelle hensigtsmæssige ændringer i udvalgenes ansvars- og arbejdsområder inden kommunalvalget i 2009, siger 2. viceborgmester Arne Kaspersen (V). En forestående revision af strukturen skal blandt andet se på, hvor uhensigtsmæssige forretningsgange kan ændres. - Det kan være i tilfælde, hvor sagsbehandlingen går på tværs af udvalg og forvaltningsområder, siger Arne Kaspersen. Konkret peger han på, at erfaringerne til dato har vist, at det nuværende social- og sundhedsudvalg har et meget begrænset virkeområde, fordi det er forholdsvis få midler, udvalget selv kan disponere over. - Samtidig har det vist sig mindre hensigtsmæssigt, at arbejdsmarkedsområdet er lagt ind under vores økonomiudvalg. Det virkede rigtigt til en start, men har siden vist sig knap så smart, fordi området ikke passer ret godt til økonomiudvalgets øvrige dagsorden, siger Arne Kaspersen. Han kan godt forestille sig, at en revision af udvalgsområderne ender med, at der ikke er et egentligt social- og sundhedsudvalg i det nye byråd, men i stedet et opprioriteret arbejdsmarkedsudvalg. - Ingen har sat tal på antallet af stående udvalg. Det væsentlige er, at tingene fungerer hensigtsmæssigt, siger viceborgmesteren og tilføjer, at et revision af udvalgenes arbejds- og ansvarsområder skal ske med skyldigt hensyn til kommunens forvaltningsstruktur. - Den politiske udvalgsstruktur bør langt hen ad vejen tilpasses den mest hensigtsmæssige forvaltningsstruktur, siger Arne Kaspersen og tilføjer, at resultatet af drøftelserne hen over 2008 gerne skal udmøntes i nogle skabeloner til ny struktur i god tid inden der er valg til byrådet i slutningen af 2009. - Udvalgsstruktur handler for mig ikke så meget om at få nogle udvalg, som hver især er ansvarlig for administrationen af en vis procentdel af kommunens samlede budget, men mere om at få den fornuftig og hensigtsmæssig fordeling af opgaver ag arbejdsbyrder. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...