EMNER

Fordrejede oplysninger

ISRAEL:Der bliver fortsat fremsat fordrejede oplysninger om konflikten i Mellemøsten, og flere skribenter gentager også her i avisen udenrigsminister Per Stig Møllers skuffende forsvar for Israels massakre på civilbefolkningen i Gaza: ”Israel har ret til selvforsvar”. Kan det betegnes som andet end et paradoks og hykleri, at en meget stærk militær besættelsesmagt ”har ret til forsvar” – mod de besatte. Hvis ikke alt skal fordrejes i denne sag, så må det vel være de besatte - palæstinenserne - som har en retfærdig og forståelig ret til forsvar mod besættelsesmagten Israel! Skribenter såvel som aviser betegner ligeledes konflikten som en ”krig”. Men både dette og ”Israels ret til selvforsvar” bunder jo i Vestens - især USA's - ynkelige forsvar for Israels ulovligheder og ugerninger som kollektiv afstraffelse, fængslinger uden dom, indespærring, udsultning og tyveri af palæstinensernes jord- tildelt dem af FN. Dette er bevisligt sket - især siden 1967. Påstanden om, at Hamas brød den sidste våbenhvile er heller ikke korrekt. Det havde Israel gjort gennem mangelfulde forsyninger, fortsatte bosættelser og likvidering af palæstinenserleder. Til de mange, som gentagne gange spørger om, hvordan konflikten skal løses, er der kun ét hæderligt svar: Israel skal blot forlade de områder i Gaza og Vestbredden, som landet ulovligt har stjålet! Alle ved desværre, at dette ikke sker, før USA mander sig op til at tvinge Israel til forhandlingsbordet og tvinger dem til at overholde de aftaler, der trods alt har været siden den første opstand mod Israel i 1987. Sagen er den simple, at Israel ikke vil af med de tilranede områder, og hykleriet om landets henvisning til ”sikre grænser” er afsløret flere gange. Når de nordiske lande og andre har tilbudt at sætte fredstropper langs grænserne, er det Israel, der har modsat sig dette. Hvorfor mon?