Fordrejelser og fortielser

I skoleferietiden kunne NORDJYSKE roligt tage navneforandring til Nordjyske Billedtidende.

NATUR/LANDBRUG:I skoleferietiden kunne NORDJYSKE roligt tage navneforandring til Nordjyske Billedtidende. For den ferieramte avis skal jo have noget at smøre på siderne, så fotoerne bliver øget både i størrelse og antal, turister spørges ud om dit og dat, og læserne får skam også lov til at hjælpe med at fylde siderne ud via bidrag af gamle og platte vitser. Tilsæt dertil et fif med uendelige kilder: Nemlig citater fra gamle bladudgaver. Tænk sig om man kunne være så storsindet, at man bragte noget fra hedengangne Aalborg Amtstidende af og til. Sommerkvartalets abonnementspris burde faktisk være nedsat qua mindre journalistindsats. Til yderligere fylden ud bidrager hr. Maksten også gerne. Han har meninger om alt mellem himmel og (brak) jord; især det første anser han sig som ekspert i. En anden okkupant af spalteplads er med usvigelig sikkerhed Laurits Krog fra Naturpatentforeningen. Hans indlæg (5.8.) er om det sædvanlige tema: ”De naturdræbende landmænd”. Det var vanen tro præget af fordrejelser, fortielser, følgagtighed og fri fantasi. Læsere af Hals Avis fik allerede i forsommeren serveret den nævnte floskel om, at 98 pct. af danske vandløb er regulerede! Det er nok noget, hans hovedkontor i København har regnet sig frem til. Trist at en nordjyde ikke kan sortere kritisk i en sådan gang propaganda. Mig bekendt er der ikke lavet nogle vandløbsreguleringer de sidste mange år, udover det såre fornuftige i at banke et par faskiner ned, for at forhindre bortgnavning eller udskridning af brinken hist og her. Snarere tværtimod. En meget stor part af lodsejerne langs Skovåen, der udmunder i Limfjorden mellem Gåser og Hals, ville sikkert være henrykte, hvis deres å i det mindste bare blev ført op til regulativmæssig stand. Denne å har det nu nedlagte amt gjort alt, hvad der stod i dets magt for at lade gro og sande til, med deraf følgende vandindløb på tilstødende arealer. Denne forsumpning fryder sikkert Krog, for det går jo ikke ud over ham. I Hou hvor han bor, kan vandet forsvinde lige så raskt, som det kommer ned. Hans væbner Th. Kjeldsen i Vester Hassing bor også dejligt tørt. Byen ligger så højt, så der sender man da bare vandet sydpå til fjorden. Hvordan det kommer dertil, hvis det kommer så langt, det bliver de berørte landmænds problem. Kjeldsen og Krog bidrager i hvert fald ikke med en løsning. Det store Skjern Å-projekt i 1960’erne skal han selvfølgelig også nedgøre. Det havde klædt ham, hvis han havde nævnt de store fordele, der fulgte med. Den dyrkningssikkerhed, som landmændene efterfølgende opnåede i stedet for at se høet sejle bort med vandstrømmen og kornafgrøder drukne, udmøntede sig ganske givet tillige til voksende aktiviteter i følgeerhvervene. Produktivitetsstigning i landbruget er i høj grad med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag, hvor fuldt arbejdsduelige personer kan trække sig fra arbejdsmarkedet som 60-årige, købe og køre en voldsom motorcykel, drøne fornøjet derudad og håbe på, at andre fortsat fylder i samfundsbeholderen. I samme avis var der pudsigt nok et indlæg faktisk magen til. Det er nok samme kilde, de forsynes fra. Journalist og gårdejer Kjeld Hansen, Stevns, hader også erhvervet. Og med hjælp fra Danmarks Radio er han sikker på sendeflade, når han til december analyserer udbetalingen af EU-støtte, især når han kan hænge de landmænd ud, der modtager over 1 mio. kroner i støtte. Det giver altid pote at appellere til misundelsens orm, selv om beløbet naturligvis er regnet ud efter hvor mange ha, man dyrker. Flere ben er der såmænd ikke i det. Efter disse to svadaer kom der heldigvis derefter på samme side en slags trøst til de (vi) forfærdelige naturvandaler. Steen Steensen, Ranum, (kronik 5.8.) kan analysere og påpege hvor i hierarkiet, erhvervslivets ”fjender” har deres gøgereder. En varm tak til ham!