Læger

Fordrejet billede

I løbet af kort tid skal alle nordjyderne vænne sig til et nyt begreb. Fælles akutmodtagelse. I daglig tale forkortet FAM.

En fælles akutmodtagelse er en slags super-skadestue, hvor de akutte patienter hurtigt bliver tilset og udredt af dygtige speciallæger, så den rigtige behandling øjeblikkeligt kan sættes i værk. Der kommer tre fælles akutmodtagelser i Aalborg, Thisted og Hjørring, og de bliver tre meget vigtige og højtprofilerede indgangsportaler til de nordjyske sygehuse. På den baggrund er det ærgerligt, at den lokale formand for Yngre Læger, Helga Gulisano, (16.11.) kritiserer regionens arbejde med de nye akutmodtagelser. Ikke mindst fordi kritikken giver et fordrejet billede af de faktiske forhold. Helga Gulisano kritiserer regionen for at være på slingrekurs og for ikke i tilstrækkeligt omfang at tænke lægefaglig ekspertise ind i de tre nye akutmodtagelser. Slingrekursen består, ifølge Yngre Lægers formand, i, at der ikke er speciallæger i front, at akutmodtagelserne ikke får egen ledelse, og at der i højere grad bør tænkes i en såkaldt flowmaster. Desværre er i hvert fald to af disse kritikpunkter helt uden berettigelse. For det første vil der komme speciallæger i front for akutmodtagelserne. De erfarne speciallæger har en væsentlig rolle - både over for patienterne og de yngre læger. De skal bidrage til hurtig og korrekt diagnosticering og igangsætte relevant behandling. De skal også supervisere og uddanne de yngre læger, som vil være en naturlig del af de fælles akutmodtagelser. Rekrutteringssituationen kan betyde, at vi ikke kan bemande de tre akutmodtagelser med speciallæger 24 timer alle ugens syv dage. Men vi vil arbejde for det. Speciallægerne vil altid være i front i de patienttunge timer, og læger under uddannelse vil under ingen omstændigheder komme til at stå alene i de fælles akutmodtagelser i Region Nordjylland. Så vi er enige om, at speciallæger er vigtige. Og de er på plads. Et andet kritikpunkt går på, at vi i regionen ikke giver akutmodtagelserne tilstrækkeligt med ledelsesmæssig tyngde ved at gøre dem til selvstændige enheder. Det er ikke korrekt. Planen er netop at give de tre akutmodtagelser selvstændige ledelser, og faktisk er størstedelen af ledelserne allerede ansat. Det er derfor en skam, at Helga Gulisano på et ufuldstændigt grundlag tegner et billede af de fælles akutmodtagelser som lægefaglige letvægtere, når de rent faktisk bliver bemandet med den bedste lægefaglige ekspertise, som kan mønstres i Nordjylland. Det er forståeligt, at Yngre Læger - som mange andre af regionens i alt 13.000 ansatte er interesserede i at påvirke de nye fælles akutmodtagelser, der bliver et af de vigtige tandhjul i fremtidens nordjyske sundhedsvæsen. Men denne påvirkning foregår nu engang bedst ved, at vi sætter os ned og snakker sammen - og ikke nødvendigvis på skrift. Noget af det første, som vi gerne vil snakke nærmere med Yngre Læger om, er lige præcis Helga Gulisanos tredje pointe. Ideen om en flowmaster eller styrmand, som skal sørge for, at patienterne kommer hurtigt og effektivt i lægefaglige hænder. Den idé er vi helt med på - men den slags overvejelser skal vi først lige til at tage hul på, nu hvor de overordnede rammer for de fælles akutmodtagelser er på plads. Præmissen er vi alle helt enige om. De fælles akutmodtagelser skal være endnu et skridt mod at bringe patienten i centrum og endnu et bevis på, at det nordjyske sundhedsvæsen er et sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på kvalitet og tryghed. Så vi glæder os til dialogen med Yngre Læger. For vi får brug for alle gode kræfter, når vi sammen skal fortælle de nordjyske borgere om endnu en nyskabelse i det nordjyske sundhedsvæsen.