Fordrejet referat

FORVANSKET:I forbindelse med referatet fra Mou borgerforenings generalforsamling gengives der, at i stedet for hygge, udviklede generalforsamlingen sig til noget i retning af et politisk debatmøde. I denne debat med den siddende bestyrelse var jeg modpart. I sin indledning til generalforsamlingen havde formanden Lone Jonasen beklaget den manglende tilslutning til borgerforeningen og det medførte i den efterfølgende debat at en af de andre fremmødte rejste problematikken om de indsigelser foreningen havde gjort mod det nye plejehjemsbyggeri. Vedkommende udtrykte skuffelse for at foreningen ikke havde holdt møde med medlemmerne i en så stor sag som det nye plejehjemsbyggeri, inden der blev givet indsigelser. Dette gav mig anledning til at fremføre, at når tilslutningen til borgerforeningen var faldende kunne det jo være man ikke dækkede medlemmernes holdninger og at der var flere for byggeriet end der var imod at Sejlflod Kommune byggede nyt plejecenter. Men allerede her var samtlige skodder og gardiner trukket ned for en gensidig debat om foreningens holdninger. Mit ærinde til generalforsamlingen var at kunne bibeholde en forening der kunne være med til at pynte op med flagallé, skabe aktiviteter, der kunne samle byen, ganske enkelt sætte Mou på landkortet. Når Lone Jonasen trækker min person frem i et referat fra generalforsamlingen, som socialudvalgsformand Finn Ladefoged, gør det mig ondt. Jeg mødte op som et medlem af borgerforeningen, og gav udtryk for mine synspunkter. Det ender så op med at de synspunkter, som skal forvanskes i et referat til Nordjyske. Men det er måske et godt udtryk for at de alene vide, og at bestyrelsen ikke ønsker at samle på medlemmer, for de kan jo være besværlige sådan nogen. For god ordens skyld skal jeg understrege, at for mig skal en borgerforening være en samlende forening for byen. Og selvfølgelig må hver enkelt medlem i borgerforenings bestyrelse have sin helt egen holdning og give udtryk derfor.