EMNER

Fordybelse i sognegården

Onsdag aften inviterer menighedsrådene i Aabybro Kommune atter til en aftale med fordybelse, som denne gang finder sted iAabybro Sognegård. Den næstsidste af de fire fordybelsesaftener om Første Korinterbrev har overskriften "Om nådegaver, indbyrdes kærlighed og gudstjeneste", og det er sognepræst i Aaby, Ole Steen Hansen, som vil fortælle. Flere ældre i bevægelse Formand for Ældre i Bevægelse, Anton Jepsen, kunne på generalforsamlingen i Aabybro Hallens selskabslokaler byde velkomne til 62 fremmødte og oplyser, at stadig flere ældre kommer i bevægelse. I hvertfald er foreningen vokset til ca. 120 medlemmer. Formanden berettede om et aktivt år med flere forskellige aktiviteter med socialt samvær som bowling, badning i Blokhus, tur til Fosdalen udover motion og hygge i Aabybro Hallen. Til betyrelsen var der genvalg af Peter Westergaard. Chræn Mortensen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Lis Jungersen, som blev enstemmigt valgt. Som suppleanter blev valgt Helge Mortensen og Leo Tindbæk. Peter Westergaard fremlagde regnskabet, der balancerer med 19.428,94 kr. Bestyrelsen er formand Anton Jepsen, kasserer Peter Westergaard, næstformand Marie Albrechsen og sekretær Karen Tranum BIRKELSE Arsølvet pudses igen Tirsdag aften vil der i Vedsted Sognegård blive føjet endnu et møde til under temaet "Vi pudser arvesølvet", som er bibelhistorie for voksne. Det er med tidligere præst, højskolelærer, forfatter og fortæller og folkelig foredragsholder Doris Ottesen, som tidligere har holdt foredrag i Vedsted sognegård. Således gennemgik hun for fire år siden bogen "Jerusalem" på en meget kompetent og vedkommende måde. Doris Ottesen fastslår, at vil man vide, hvem man er, må man kende sin historie. Hun mener, at man i høj grad har brug for fortidens ballast for at kunne give noget videre til fremtiden. Hun vil meget gerne være med til at formidle og bevare den kristne kulturarv, som vi har fået overleveret, og mener ikke, det er nok med at tilpasse sig tidens smag og spog. Det er ud fra nogle af disse grundholdninger, at Doris Ottesen vil pudse arvesølvet på tirsdag. Pladserne er fordelt Bestyrelsen i Lokalhistorisk forening for Vedsted og Omegn har nu konstitueret sig, efter at foreningen fornylig holdt generalforsamling, hvor Karlo Hansen afløste Kristian Bech Sørensen i bestyrelsen. Sonja Thøgersen er blevet foreningens nye sekretær. De øvrige har beholdt deres hidtidige pladser. Poul Gregersen er fortsat på formand. Næstformand er uændret Aage Ravn og kasserer er Kurt Gregersen. Karlo Hansen vil tage vare på afdelingen med gamle redskaber og effekter. Bent Andreasen fungerer som arkivleder. Jessie Ottesen vil renholde arkivet, mens suppleanterne, der inddraget i bestyrelsesarbejdet, skal klare opgaven med at klippe og klistre, oplyser foreningens sekretær Sonja Thøgersen.