Selvmord

Forebyg selvmord

Selvmordsforsøg blandt sårbare mennesker kan forebygges med simple midler. Det viser en ny undersøgelse gennemført af forskere ved University of Pennsylvania i USA, som fik henvist samtlige patienter fra hospitalets skadestue, som havde forsøgt at begå selvmord, da denne gruppe har stor risiko for at forsøge igen. Patienterne blev inddelt i to grupper. Et kort behandlingsforløb med såkaldt kognitiv terapi, hvor patienterne lærte at håndtere de tanker og følelser, der opstod forud for deres selvmordsforsøg, viste sig at kunne halvere antallet af selvmordsforsøg i forhold til kontrolgruppen, der modtog standardbehandling.