Forebyggelse af kriminalitet får højere prioritet

Startskud til etablering af både kreds- og lokalråd, hvor politi samarbejder med bl.a. lokalpolitikere

Kriminalitet 20. marts 2007 05:00

AALBORG: Forebyggelse af enhver form for kriminalitet skal have en langt mere fremtrædende rolle fremover. Og med overgangen til de nye store politiregioner, er der givet startskud for etablering af både kredsråd og lokalråd, hvor politi i samarbejde med lokalpolitikere og andre berørte parter planlægger en målrettet indsats til forebyggelse af kriminalitet. I det nordjyske kredsråd, der er en del af de omfattende politireform, har man netop holdt det første møde og planlagt det næste. Her sidder politidirektøren for Nordjyllands Politi Jens Henrik Højbjerg og borgmestrene i de ni nordjyske kommuner. - Vi er det strategiske forum for en overordnet plan til forebyggelse af kriminalitet. Vi skal slå de store streger og ridse op, hvordan det skal foregå i landsdelen, og hvor der er brug for forebyggende indsats, siger politidirektør Jens Henrik Højbjerg. Han forestiller sig sammen med borgmestrene, at man blandt andet kan få værdifuld viden fra den afdeling for analyse og efterforskning, der skal etableres som en markant del af den nye struktur i det nordjyske politi. - Vi skal levere baggrundsviden og konkrete oplysninger til lokalrådene, der så udarbejder handleplaner for de enkelte kommuner, siger Højbjerg. Det overordnede kredsråd forestiller sig, at man i lokalrådene med udgangspunkt i SSP-samarbejdet vil fokusere meget på forebyggelse blandt børn og unge. - Men vi skal måske også ind og se på, hvordan vi kan forebygge i forhold til psykisk syge lovbrydere. Jeg kan forestille mig tætte samarbejder med landets krisecentre i forsøget på at forebygge og nedbringe vold mod kvinder. Der er nok at tage fat på, og de lokale råd kan samarbejde med alle de parter, der er brug for. Nogle gange måske med andre kommuner, men måske også med det private erhvervsliv i kommunen, siger Højbjerg. Forskellige opgaver Opgaverne vil være meget forskellige i de ni nordjyske kommuner. Fordi de er så forskellige med Aalborg som den største her i regionen og den tredjestørste kommune i landet, og Læsø som den mindste kommmune. At de gode intentioner og ambitiøse planer efter al sandsynlighed koster penge, får ikke politidirektøren til at ryste på hånden. For det første er de nye politidistrikter blevet selvkørende, når det gælder økonomi, og direktøren den øverste ansvarlige for, at nordjyderne får mest muligt for pengene. Men den nye politidirektør ser også forebyggende arbejde som en investering, hvor man må se lidt frem i tiden. - Hvis en forebyggende indsats koster noget, er det helt sikkert, at den så også sparer mindst det samme et andet sted og på et andet tidspunkt, så det tager jeg helt roligt, siger Højbjerg. I det strategiske kredsråd skal der holdes mindst fire møder årligt. Og hvert år skal formanden, der er politidirektøren, afgive beretning om tiltag og resultater. På det næste møde i maj, skal kredsrådet formulere en konkret handleplan, der skal ligge klar til lokalrådene inden sommerferien. Og så er det op til de enkelte råd at justere, så de laver det forebyggende arbejde, der er nødvendigt i de enkelte kommuner, hvor lederen af den lokale politistation sidder for bordenden, når der er møder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...