Forebyggelse kan rette op

Der er penge i forebyggelse.

Rigtig mange penge endda. En ud af tre danskere lider i dag af en kronisk sygdom som f.eks. diabetes eller KOL. Sygdomme, der hvert år både er skyld i unødig meget lidelse og død blandt danskerne og koster samfundet milliarder af kroner. Forebyggelse og sundhedsfremme er den eneste måde at bekæmpe dette problem på. Ikke nok med at langt flere danskere kunne få en højere livskvalitet uden sygdom. Flere raske mennesker vil ligeledes medføre mere beskæftigelse, større samfundsproduktion samt færre sygedage og førtidspensioneringer. Det er da tankevækkende, at man ved at forebygge både kan give danskerne et bedre liv – og bidrage markant til samfundsøkonomien på samme tid. Regeringens krav om nulvækst tvinger desværre mange kommuner til at skære gevaldigt ned på de forebyggende initiativer. Set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er dette ikke alene dumt – det er decideret vanvittigt. For ironisk nok mister samfundet milliarder ved at spare på forebyggelse. Jo mindre vi forebygger kroniske sygdomme – jo flere udgifter vil det medføre i form af dyre behandlinger og forhøjet sygefravær. Det danske samfunds sundhedsudgifter er de sidste otte år eksploderet, samtidig med at danskernes middellevealder skraber bunden sammenlignet med andre vesteuropæiske lande. Det var så den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at der både kan og vil blive gjort noget ved problemet med en ny SF-S-regering. Slut med Lars Løkkes ukonkrete drømme om at hæve danskernes levealder. Nej, nu er det på tide at tage politisk ansvar og handle. De forebyggende og sundhedsfremmende forslag fra SF, som i årevis er blevet afvist af den nuværende regering og DF, står i kø for at blive gjort til virkelighed. Lad os dog skabe et samfund, der indbyder til at leve sundt med færre sygedage og højere livskvalitet og mere frihed for danskerne. SF vil have udarbejdet et nyt sundhedspolitisk program, hvoraf der fremgår konkrete og målbare mål og delmål - som regioner og kommuner skal forpligtes til at gennemføre. En vigtig pointe er, at vi i modsætning til regeringen samtidig sikrer, at kommunerne tilføres økonomiske midler. Det betyder, at de reelt har mulighed for at prioritere forebyggelse og kan indrette lokalsamfundet på en måde - så de sunde valg bliver lettere, sjovere og mere attraktive. Et øget ambitionsniveau, hvor vi tør fastsætte konkrete mål og krav til kvalitet, er vejen frem, hvis vi virkelig vil opleve en fremgang i danskernes sundhed. Og det vil SF.

Forsiden