Forebyggelse kræver kun lidt omtanke

SUNDHEDSPLAN:Regeringens "Handlingsplan for diabetes" fik 21.1. et ordentlig skud for boven af SF'eren Karl H. Bornhøft, formand for Nordjyllands amts sundhedsudvalg. Nordjyllands Amt har ifølge Bornhøft allerede sat en masse initiativer i gang for at forebygge diabetes, hvilket er korrekt, og set i lyset heraf mener SF'eren, at regeringens handlingsplan er visionløs og nærmest overflødig. Til det er kun at sige, at det ikke kun handler om Nordjylland. Spørgsmålet er i høj grad, hvordan situationen er i landets andre amter. Jeg vil her indledningsvis oplyse, at netop opgaven på dette område ligger hos amterne og ikke hos staten. Der er bare lige det at sige til det, at amterne under ét ikke har efterlevet Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Fakta er, at 550 danskere sidste år fik amputeret benet som følge af diabetes. Halvdelen af amputationerne kunne være undgået, hvis sygdommen var opdaget i tide og behandlet korrekt. Det hævder Diabetesforeningen, der ikke har ros tilovers for amternes indsats. Diabetesforeningen skønner samtidig, at 150.000 danskere lider af diabetes 2 uden at have fået det konstateret. 10.000-20.000 flere skønnes hvert år at blive ramt sygdommen. Der er samtidig omkring 25.000 patienter med diabetes 1, der særlig rammer børn og unge. Hvert år får 500 flere konstateret denne type sukkersyge. Derfor er jeg personligt af den opfattelse, at regeringens handlingsplan er berettiget. Det handler om forebyggelse og om at undgå følgesygdomme, som f.eks. nedsat syn eller blindhed og kredsløbssygdomme. Hovedsigtet med handlingsplanen er, at læger og sundhedsplejersker i hele landet skal blive bedre til at opspore og diagnosticere danskere med sukkersyge. Ligesom vi danskere skal blive bedre til at passe på vores helbred, så vi undgår livsstilssygdomme som diabetes 2, der især rammer ældre mennesker. Netop derfor skal den primære forebyggelse styrkes. Og jeg kan personligt ikke se noget som helst galt i, at der også sættes fokus på mad- og motionsvaner. Netop derfor skal vi have informationskampagner, så det bliver naturligt for den enkelte familie at spise sundt og afvekslende og lægge motion ind i hverdagen. Forebyggelse og behandling af lettere tilfælde af diabetes 2 behøver ikke koste en masse penge. Det koster vel ikke andet end lidt omtanke, at vi hver især tænker os om og tager ansvar for eget liv og indhold i livet. Regeringen har afsat 70 mio kr. til en forstærket indsats i forebyggelse, diagnostisering og behandling. Men det handler ikke kun om penge. Det handler også om bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer og mere viden om hvad vi hver især selv kan gøre for at få det bedre. Medicinering og sygdomsforløb afhænger meget af kostsammensætning og motion. Uanset om vi er borgere , i Nordjylland eller i andre dele af landet.