Forebyggelse, overgange og miljø

Læserbrev om næste års budget i Aalborg

Anne-Dorte Krog
Arkivfoto: Grete Dahl

Anne-Dorte Krog Arkivfoto: Grete Dahl

SF har medvirket i næste års budget i Aalborg og er efter omstændighederne tilfredse med det. Vi gik til 1. behandling af budgettet og sagde vi ønskede yderligere prioritering af overgangen børnehave-skole, til forebyggelse på ungeområdet og til miljø og vi fik hvad vi kom efter. Vi har taget direkte ansvar for at der sættes penge af til inklusion/bedre overgang mellem børnehave og skole, for at børn og unge der anbringes på eget værelse får mere støtte og for at der plantes skov på områder med særlige drikkevandsinteresser, så vores rene, urensede drikkevand kan beskyttes. Der sættes ekstra penge af til sport2go, så det kan støtte at alle børn i 4. klasse får et tilbud om svømning, der sættes ekstra penge af til vedligehold af idrætshaller og meget nødvendige midler til et vist vedligehold af skolerne. Og endelig skabes der flere studiejobs så studerende kan få en erhvervsfaglig indsigt og afsættes midler til ekstra fritidsjobs i kommunen til udsatte unge. Vi er med i budgettet fordi det fortsat afsætter penge til trivselsindsatsen i skolerne. Fordi der fortsat er sat penge af til inklusion i børnehaver og skoler, og til det ekstra skoleår i specialundervisningen som tilsynet har bestemt vi skal give til børn der startede i skole i amtets tid. Det er et budget, hvor der ikke er besparelser på de varme hænder, den direkte service overfor borgerne. Vi fastholder serviceniveauet i daginstitutioner, skoler og på ældreområdet og fortsætter den faglige udvikling, vi har bidraget til længe om at forbedre/effektivisere og udvikle indenfor de givne rammer. Overordnet set er der områder SF gerne have set tilført flere midler og opprioriteret, men vi er underlagt en økonomiaftale med regeringen, som dikterer nogle stramme rammer for størrelsen på driften og love, der begrænser det kommunale råderum. Vi ser frem til den nye regering sender flere penge til kommunerne til bl.a. drift og vedligehold af vores skoler.