forebyggelseskommissionen

I dag er usund kost, rygning, alkohol og for lidt idræt og motion årsag til cirka 40 procent af alle sygdomme og tidlige dødsfald. Derfor forsøger man nu at styrke folkesundheden igennem øget sundhedsfremme og forebyggelse. Det sker blandt andet for at bremse op for udgifterne til sundhed. Et andet mål er, at danskerne skal leve længere, og at middellevetiden skal hæves med tre år over de næste 10 år. Regeringen har på den baggrund nedsat en forebyggelseskommission, som skal analysere og fremsætte forslag til en styrket national indsats på forebyggelsesområdet. Kommissionen har arbejdet siden august 2008 og vil komme med en samlet redegørelse i slutningen af marts 2009, hvorefter det er op til politikerne at vurdere, hvilke værktøjer de vil gøre brug af for at nå målet.