Foredrag, frokost og fællessang

{ FREDERIKSHAVN: Selvom kommunesammenlægningen har været en realitet i et halvt års tid, er det første nu, den rigtig slår igennem på skoleområdet. Det nye skoleår markerer for alvor, at harmonisering og fælles regler nu også gælder i skolerne. Og ledelsen i den nye kommune lægger hårdt ud med at invitere eller beordre - alt efter temperament - lærerne på arbejde den allerførste lørdag efter sommerferien. Under alle omstændigheder er det at betragte som en arbejdsdag. Kommunen har besluttet at holde en fælles opstartsdag for de cirka 900 lærere og pædagoger, der arbejder i de 22 folkeskoler og skolefritidsordninger. Heldigvis for lærerne skal de hverken undervise, rette opgaver eller holde forældremøde. Der bliver nærmere tale om underholdning i form af foredrag, frokost og fællessang. Det skal ifølge oplægget give personalet fællesskab, gejst og evnen til videndeling. Det er alt sammen noget, de får brug for i det første skoleår i den nye tidsalder. Skolefolkene mødes fire timer i Arena Nord i Frederikshavn. Foredragsholdere er Svend Pedersen og Jesper Bo Jensen. Personalet vil også få lejlighed til at hilse på borgmester Erik Sørensen, børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen, skolechef Arthur Corneliussen og formand for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen.