Foredrag med fængselsimam

VRÅ:Torsdag 2. marts bliver der rig mulighed for at diskutere den verserende debat om Islam, religion, ytringsfrihed og billedforbud, idet Løkken-Vrå Folkeuniversitet og Vrå Valgmenighed har inviteret Imam ved Vridsløse Statsfængsel Naveed Baig til at holde et foredrag om Islams ansigt i Danmark. Foredraget er et led i en foredragsrække under emnet "Religion i dialog" - hvoraf det første med Jacques Blum desværre måtte aflyses. Naveed Baig vil tage udgangspunkt i sit arbejde som fængselsimam og derigennem desuden give sin version af integrations-problematikken i Danmark og hvorfor bl.a. påstanden om muslimer som en trussel mod det sekulariserede danske samfund ikke er helt så enkel endda, men en kompliceret affære. Desuden vil han tale om, hvordan det er at leve som troende muslim i nutidens danske samfund og hvilke problemer, det kan afstedkomme. Efter foredraget vil der bliver rig lejlighed til at diskutere og stille spørgsmål om den verserende billeddebat. Naveed Baig er født og opvokset i Danmark og har pakistanske rødder. Han er student fra Frederiksberg Gymnasium og har siden uddannet sig ved islamiske universiteter i Pakistan. Nu er han ansat som fængselsimam ved Vridsløse Statsfængsel. Desuden har han medvirket i flere udsendelser om Islam i Danmark. Foredraget foregår på Vrå Højskole og er åbent for alle. } TVERSTED-UGGERBY: Tversted-Uggerby Venstre afholder generalforsamling torsdag 2. marts kl. 19.30 på Klitgården, Tversted. Der er sædvanlig generalforsamling med bl.a. fastsættelse af kontingent samt valg til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen er der politisk oplæg ved socialkonsulent og medlem af sammenlægningsudvalget Susanne Sander, LandboNord. Bestyrelsen håber på et godt fremmøde.