Arentsminde

Foredrag om at få livet tilbage

ARENTSMINDE:Efter mange års aktivt liv i søværnet, blev Sonja Bogdanof alvorligt skadet. Dermed mistede hun pludselig en stor del af den identitet, hun havde - alligevel lykkedes det hende at finde ny mening med sit nye liv ved at blive bisidder og hjælpe andre, der havde behov for det. Ved at hjælpe de handicappede, ældre og svage i samfundet, der manglede et nærvær at støtte sig til, har Sonja Bogdanof fået en meningsfyldt tilværelse i sit seniorliv. Det vil hun fortælle om på torsdag i ”Huset” på Nørreøkse Engvej 1 i Arentsminde til sognemødet. Efter mødet orienterer menighedsrådet om det kommende menighedsrådsvalg, der finder sted 11. november i år.