Foredrag om børns dårlige kostvaner og ringe fysik

Fre­de Bräu­ner vil med løf­tet pe­ge­fin­ger og hu­mor give gode råd om børn og kost.AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

Fre­de Bräu­ner vil med løf­tet pe­ge­fin­ger og hu­mor give gode råd om børn og kost.AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

HJORTDAL:Danske børn og unge er blandt de mest usunde i Vesteuropa. Antallet af børn og unge, der lider af overvægt og sukkersyge, stiger eksplosivt. Samtidig melder lærere og pædagoger landet over om et stigende antal urolige og ukoncentrerede elever. En af forklaringerne er børns elendige kostvaner og ringe fysik, fastslår Frede Bräuner, som torsdag aften 26. oktober på Sanden Bjerggaard ud fra emnet ”Børn og kost” vil fortælle om sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne. Mens en gennemsnitsdansker konsumerer omkring 40 kg sukker årligt, indtager mange børn og unge op mod 100-200 kg årligt. Et vedvarende højt forbrug af sukkerprodukter resulterer i overproduktion af insulin og kan medføre permanent lavt blodsukker og dermed konstant ubehag og koncentrationsbesvær, hedder det bl.a. i Frede Bräuners foredrag. Frede Bräuner er uddannet folkeskolelærer i 1983 og arbejdede i folkeskolen indtil 1985, da han blev ansat i Heltidsundervisningen på Midtbyens Ungdomsskole i Århus. Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk madordning på skolen. Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler og foredrag. I 2002 udgav Frede Bräuner bogen ”Kost, adfærd, indlæringsevne”, og han er medforfatter til bogen ”Hvad fylder vi i børnene”. Frede Bräuner fungerer nu som konsulent og foredragsholder, hvor han formidler sine budskaber med humor og fortællinger. Det er Hjortdal Beboerforening, der i samarbejde med menighedsrådene i Fjerritslev Kommune står for foredraget med Frede Bräuner, så arrangementet er samtidig en sogneaften. - Frede Bräuner er meget svær at få fat i. Vi har aftalt foredraget med ham for halvandet år siden, og vi betragter det som et scoop, at han nu kommer til Hjortdal, siger beboerforeningens formand Tine Bilgram, der understreger, at alle interesserede er velkomne. Hun håber især på stor tilslutning af unge.