Jordan

Foredrag om gåder i sandet

AARS:I det seneste årti har Danmark været involveret i en række vigtige arkæologiske projekter i Mellemøsten. Især i Jordan har danske arkæologer været velrepræsenteret. Projekterne har frembragt så banebrydende resultater, at de i visse tilfælde har omskrevet historien. Nogle af de mellemøstlige fund er for tiden udstillet på Museumscenter Aars, nemlig udstillingen ”Porten til Arabien”, og i forbindelse hermed arrangeres tirsdag 31. oktober en foredragsaften med Kristoffer Damgaard, der er arkæolog ved Carsten Niebuhr-afdelingen på Københavns Universitet. Han har været en aktiv deltager på de nævnte udgravninger i flere år og har bidraget til formidlingen af resultaterne gennem foredragsvirksomhed og adskillige videnskabelige og populære artikler. I foredraget præsenterer han resultaterne fra to af Københavns Universitets vigtige projekter i Jordan: Den 11.000 årige boplads Shaqarat Mazayd i den sydlige ørken, og den tidlige islamiske bydel i den store og berømte romerske lokalitet Jarash i nord. Disse to udgravninger har bidraget med mange nye indsigter, bl.a. i hvordan de første landsbysamfund udviklede sig og hvilken indflydelse tidlig Islam havde på et samfund der var gennemsyret af Kristen moral og tradition.