EMNER

Foredrag om Grevinde Danner til nytårsfester

BRØNDERSLEV: Den 9. eller den10. januar er der nytårsfester i Menighedshuset i Brønderslev for ældre og pensionister i sognet. Til festerne vil der være underholdning i form af et foredrag af pianist og foredragsholder Hans Peter Rasmussen. Han fortæller om Grevinde Danner og Kong Frederik den syvende. Luise Rasmussen eller Grevinde Danner, som hun senere kom til at hedde, var kongens store kærlighed, og hun kom til at spille en afgørende rolle i tidens begivenheder. Kongen var svag og hun havde derfor stor indflydelse. Samtidig skete nogle af de mest dramatiske ting i Danmarkshistorien i Frederik den syvendes regeringstid. Grundloven blev skabt, enevælden afskaffet og folkestyret indført. Grevinde Danner blev i begyndelsen betragtet som en paria af det øvrige borgerskab, men hun var en af 1800-tallets store støtter for fattige og gav navn til Grevinde Dannerstiftelsen. Alt det og meget mere om grevinden og kongen og deres baggrund kan man høre Hans Peter Rasmussen fortælle om. Efterfølgende spiller en gruppe af FDFs orkester under ledelse af Orla Juul-Pedersen. Det er menighedsrådet, der arrangerer festerne, og man kan melde sig til den af dagene, man ønsker, på kirkekontoret. Ønskerne vil blive opfyldt i så høj grad som det kan lade sig gøre. sis