Foredrag om købstæder og havne

LØGSTØR:Torsdag 23. oktober og igen torsdag 6. november er der foredrag på Limfjordsmuseet i Løgstør. Museet har fået den tidligere direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Horst Meesenburg, til at holde foredrag med titlen Danske købstæder og havne med særlig vægt på Limfjorden. Købstaden varetager via havn og vejnet det omliggende oplands omsætning. Bortset fra enkelte indlandsbyer ligger Danmarks byer nær kysten, helst centralt i deres opland. Den indskårne danske kyst bød på talrige muligheder for anlæg af havne og byer. Sunde, fjorde og udmundinger var foretrukne, og strandliniens grusbund gav et bæredygtigt underlag. I løbet af vikingetid og middelalder fik flertallet af byerne deres kongelige privilegium, mens enkelte nye kom til i 1800-tallet- især i Jylland. Dampskibsalderen var havnens storhedstid, mens de seneste årtier betød et farvel til alt andet end lystsejlere. Samtidig blev den oprindelige bykerne omgivet af parcelhusenes og supermarkedernes nye kvarterer. Denne udvikling vil Horst Meesenburg komme meget mere ind på.

Forsiden