Thisted

Foredrag om kristendom og islam - er det samme Gud

Hakon Bojsen.

Hakon Bojsen.

STAGSTRUP:Torsdag den 22. februar skulle pastor Hakon Bojsen have holdt foredrag ud fra emnet ”Er det den samme Gud, vi tror på?”. Det forhindrede snestormen imidlertid. Arrangementet er nu berammet til tirsdag den 6. marts i Stagstrup Skoles gymnastiksal, hvor der vil være opstillet højttaleranlæg. Også folk fra andre sogne er velkomne, oplyser Harring og Stagstrup menighedsråd, der står som indbydere.