Vennebjerg

Foredrag om samfundsudvikling

SKALLERUP:Tidligere arkivar ved Rigsarkivet, dr. phil. Birgit Løgstrup, taler i aften om den danske samfundsudvikling fra 1700-tallet frem til i dag. Det sker i Sognegården ved Skallerup Kirke, hvor foredraget lyder: "Om udnyttelsen af de danske naturresourcer". Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd står for arrangementet.