Aalborg

Foreløbigt nej til ny butik på Trollhättanvej

HJØRRING:Firmaet TLCEjendomme i Aalborg ønsker at etablere en ny dagligvareforretning på Trollhättanvej 2, hvor der tidligere har været en servicestation. Udvalget for teknik og miljø siger imidlertid nej. - Men vi tager sagen op igen, når vores detailhandelsundersøgelse foreligger. Undersøgelsen behandles sidst på året, fortæller udvalgets formand, Ole Ørnbøl (S). Dagligvareforretningen ville i givet fald blive på 750 kvm., hvilket er betydeligt større end forudsat i kommuneplanen. I kommuneplanen er området udlagt til boligformål med mulighed for mindre butikker, hvor dagligvareforretninger max. må være på 200 kvm. Teknisk forvaltning vurderer at forretningen kan etableres uden at det går ud over trafiksikkerheden i området, men at forretningen til gengæld kan medføre miljøgener pga. trafik og vareindlevering. Desuden påpeger forvaltningen at forretningen kun vil komme til at ligge en god halv kilometer fra bydels-centret på Nordens Allé. Området er i forvejen dækket ind med dagligvareforretninger, mener teknisk forvaltning, der forventer, at detailhandelsundersøgelsen vil underbygge opfattelse af at der ikke er behov for flere dagligvareforretninger i området.