EMNER

Forening bad medlemmerne om hjælp - men fik den ikke

THORSHØJ:Thorshøj Borgerforenings bestyrelse appellerede på den årlige generalforsamling indtrængende sin medlemmer om større opbakning. På trods af en indtrængende appel til de fremmødte medlemmer om større opbakning og interessetilkendegivelse omkring tre Leader+-projekter i Thorshøj, lykkedes det ikke bestyrelsen i at få en klar udmelding om medlemmernes holdning. Bestyrelsen har i løbet af året udarbejdet handlingsplaner og sendt ansøgninger til Leader+-puljen i forbindelse med realisering af tre projekter. Nu er bestyrelsen imidlertid løbet ind i problemer, der ikke er taget højde for i ansøgningen. Derfor ønskede bestyrelsen at høre medlemmernes holdning til, om man fortsat skal arbejde med projektet i Thorshøj Skoles gymnastik sal, hvor man ønsker at etablere forskellige aktiviteter, eller der i stedet skal tages fat på en større renovering af byens anlæg, som også ligger som projektforslag. Der kom dog ingen klare tilkendegivelser om borgernes holdning, og bestyrelsen må højst sandsynlig indkalde til et nyt borgermøde for at få en afklaring. Til bestyrelsen var der genvalg af Arne Simonsen, mens Thomas Jørgensen og Jens Erik Larsen blev valgt i stedet for Ib Møller Nielsen og Britta Jensen, som ikke ønskede at fortsætte.